Hỏi về tổ dân phố

Hiện tại tôi đang rà soát dữ liệu người lao động trên phần mềm Bảo hiểm xã hội, họ yêu cầu nhập phụ lục về thành phần gia đình. Trong phần mềm yêu cầu số tổ. Nhưng trong sổ hộ khẩu chỉ ghi số 40 Thọ Xương - Hàng trống mà không ghi số tổ là bao nhiêu dẫn đến không báo giảm hay rà soát được cho người lao động được. Hỏi người lao động họ cũng không biết số tổ là bao nhiêu rất khó để tra được số tổ phố, hộ. Trong trường hợp này có cách tra tổ dân số không?

Người hỏi: Nguyễn Thị Hoa ( 09:20 09/11/2017)

CÂU TRẢ LỜI

Chào bà, cảm ơn bà đã gửi câu hỏi cho Cổng Giao tiếp điện tử  Hà Nội
Về câu hỏi của bà, Cổng Giao tiếp điện tử xin trả lời như sau:
 
Theo Quyết định 50/2013/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội ban hành về quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn Hà Nội thì ở mỗi thôn, tổ dân phố đều có Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố chuyên trách ở các thôn, tổ dân phố đó.
 
Vì vậy, để biết thông tin của người dân ở khu vực đó thuộc địa bàn của thôn, tổ dân phố nào, bà vui lòng liên hệ đến Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố ở tại địa bàn đó để được cung cấp thông tin.

Trả lời: Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội ( 16:48 10/11/2017)

Những câu hỏi khác