Thủ tục làm sổ tạm vắng tạm trú

Cho tôi hỏi, cùng thuộc địa bàn thành phố Hà Nội, khác phường thì có được đăng ký sổ tạm vắng tạm trú không? Nhà tôi có mua đất ở cùng quận huyện nhưng khác phường và chưa được cấp sổ đỏ mà tôi muốn làm sổ đăng ký tạm trú có được không? cơ quan chức năng báo cùng quận huyện sinh sống không được làm sổ?

Người hỏi: Lê Thị Chuông ( 16:03 06/06/2018)

CÂU TRẢ LỜI

Chào bà, cảm ơn bà đã gửi câu hỏi cho Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội,
 
Về câu hỏi của bà, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội xin trả lời như sau:
 
Tại khoản 1, khoản 2, Điều 30, Luật cư trú 2006 quy định về đăng ký tạm trú như sau:
 
1. Đăng ký tạm trú là việc công dân đăng ký nơi tạm trú của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được cơ quan này làm thủ tục đăng ký tạm trú, cấp sổ tạm trú cho họ.
 
2. Người đang sinh sống, làm việc, lao động, học tập tại một địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn nhưng không thuộc trường hợp được đăng ký thường trú tại địa phương đó thì trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày đến phải đăng ký tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn.
 
Căn cứ vào quy định trên, thì Người đang sinh sống, làm việc, lao động, học tập tại một địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn nhưng không thuộc trường hợp được đăng ký thường trú tại địa phương đó thì phải thực hiện việc đăng ký tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn.
 
Về trình tự, thủ tục, mời bà tham khảo tại thủ tục (Số TT 810) Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã được đăng tải trên trang Công an Thành phố Hà Nội. Theo đó, thành phần hồ sơ gồm:
 
a) Xuất trình Chứng minh nhân dân.
 
b) Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp.
 
c) Bản khai nhân khẩu (HK01).
 
d) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (HK02).
 
Bà thực hiện thủ tục trên tại trụ sở Công an xã, phường, thị trấn nơi bà đang ở.
 
Về cấp sổ tạm trú mời bà tham khảo, tại khoản 1, Điều 17, Thông tư số 35/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy định về cấp sổ tạm trú.

Trả lời: Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội ( 15:54 07/06/2018)

Những câu hỏi khác