Chế độ kiểm soát Thủ tục hành chính

Tôi làm cán bộ Tư pháp - Hộ tịch làm việc tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã (được hưởng chế độ bồi dưỡng kiêm nhiệm là 0,02/người/buổi theo hệ số lương tối thiếu) và được phân công làm nhiệm vụ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính. Vậy tôi có được hưởng chế độ kiểm soát thủ tục hành chính 20.000đ/người/ngày không?

Người hỏi: Đỗ Văn Thành ( 08:19 08/06/2018)

CÂU TRẢ LỜI

Chào ông, cám ơn ông đã gửi câu hỏi cho Cổng GTĐT Hà Nội

 

Về câu hỏi này, mời ông tham khảo quy định về chế độ chi hỗ trợ đối với công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính Tại Điều 1, Quyết định 622/QĐ-UBND ngày 25/1/2013 của UBND thành phố Hà Nội quy định:

 

 Đối tượng áp dụng: Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân các cấp khi thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.
 

 Với mức chi cụ thể là: 20.000 đồng/người/ngày.

Trả lời: Cổng GTĐT Hà Nội ( 16:11 13/06/2018)

Những câu hỏi khác