STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Tình hình cấp nước sạch

Lê thị quỳnh

09:50 16/06/2018

Có 1 Trả lời

2

Phản ánh sai phạm ở chung cư

Tran Thi Vui

10:06 15/06/2018

Có 1 Trả lời

3

Tiêu chí nước sạch trong xây dựng nông thôn mới

Trọng phúc

19:36 14/06/2018

Có 1 Trả lời

4

Xác nhận hộ khẩu thường trú

huong

14:54 14/06/2018

Có 1 Trả lời

5

Chế độ một cửa

Hồng Anh

07:33 12/06/2018

Có 1 Trả lời

6

Về thẻ miễn phí đi xe buýt

Trịnh Khắc Nội

13:56 11/06/2018

Có 1 Trả lời

7

Chế độ kiểm soát thủ tục hành chính

Phùng Thị Hải Ngọc

08:25 08/06/2018

Có 1 Trả lời

8

Chế độ kiểm soát Thủ tục hành chính

Đỗ Văn Thành

08:19 08/06/2018

Có 1 Trả lời

9

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng

ngovitrung

14:36 07/06/2018

Có 1 Trả lời

10

Khai thác Dữ liệu đất đai theo Thông tư 34/2014/TT-BTNMT

Bùi Trung Thủy

10:42 07/06/2018

Có 1 Trả lời

Tổng số 1402 Câu hỏi / 141 trang

Trang: