STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Hỏi về hỗ trợ hàng tháng đối viên chức chuyên trách về công nghệ thông tin theo nghị quyết 04/2018 ngày 05/07/2018 của HĐ ND thành phố Hà Nội

Nguyễn Hữu Hưng

18:43 28/08/2018

Có 1 Trả lời

2

Cách khôi phục mail công vụ

Đỗ MinhYến

08:14 27/07/2018

Có 1 Trả lời

3

Về việc phụ cấp đặc thù công nghệ thông tin theo quyết định 47.

Trần Khắc Đoàn

15:13 22/06/2018

Có 1 Trả lời

4

Cách lấy lại mật khẩu hòm thư công vụ

Nguyễn Thị Duyên

15:13 13/06/2018

Có 1 Trả lời

5

Cổng thông tin điện tử TP

Phạm Tiến

09:58 12/05/2018

Có 1 Trả lời

6

Quy định về chứng chỉ CNTT theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT

Nguyễn Thị Thanh Hoa

16:45 29/11/2017

Có 1 Trả lời

7

Hỗ trợ công nghệ thông tin làm việc tại bệnh viện

Nguyễn Hữu Tuyên

14:21 27/09/2017

Có 1 Trả lời

8

Hỏi về ưu đãi của doanh nghiệp phần mềm

Lê Thị Hoa

11:26 05/09/2017

Có 1 Trả lời

9

Thi công chức CNTT cấp huyện thì phải thi những môn nào?

Trần Khắc Đoàn

08:38 26/04/2017

Có 1 Trả lời

10

Có bằng tốt nghiệp ĐH chuyên ngành CNTT có phải thi chứng chỉ CNTT theo chuẩn kỹ năng CNTT quy định tại Thông tư 03/2014

Nguyễn Thị Linh

14:28 01/12/2016

Có 1 Trả lời

Tổng số 44 Câu hỏi / 5 trang

Trang: