STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Số điện thoại liên hệ với các phòng, ban của quận Cầu Giấy

Nguyễn Xuân Anh

21:49 13/08/2018

Có 1 Trả lời

2

Công văn số 3245/STC-TCHCSN ngày 21/5/2018 của Sở Tài chính

Đỗ Văn Thành

22:24 04/06/2018

Có 1 Trả lời

3

Cơ cấu làm việc của bộ phận 1 cửa cấp xã

ngocbich

15:20 17/05/2018

Có 1 Trả lời

4

Đào tạo, bồi dưỡng

Nguyễn Thị Nga

16:00 12/05/2018

Có 1 Trả lời

5

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã

Nguyễn Thanh Tùng

14:59 10/05/2018

Có 1 Trả lời

6

Áp dụng tên đường, đoạn đường để xác định giá đất

Văn Thuấn

14:38 10/04/2018

Có 2 Trả lời

7

Thủ tục hành chính cấp xã

Đỗ Trọng Đoàn

16:40 13/03/2018

Có 1 Trả lời

8

Chế độ bồi dưỡng của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Nguyễn xuân Trường

08:52 01/03/2018

Có 1 Trả lời

9

Về một số giấy tờ khi xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Văn Thuấn

13:55 20/09/2017

Có 1 Trả lời

10

Kiểm soát thủ tục hành chính

Nghiêm Thị Phương Chi

16:55 15/09/2017

Có 1 Trả lời

Tổng số 40 Câu hỏi / 4 trang

Trang: