STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Hỏi về đặt tên đường

Tô Chính Nghĩa

16:00 19/05/2018

Có 1 Trả lời

2

Mức phụ phí thăm viếng mộ liệt sĩ

Lê Văn Tuệ

22:10 13/04/2018

Có 1 Trả lời

3

Diện tích tự nhiên của xã Phù Đổng, số nhân khẩu và hộ gia đình

Vũ Quang Tú

18:07 11/04/2018

Có 1 Trả lời

4

Bao giờ giải tỏa chợ xanh trên phố Trần Quốc Hoàn

Phạm Vũ Khiêm

15:25 06/04/2018

Có 1 Trả lời

5

Hỏi về việc thu phí tại công viên Yên Sở

Nguyen Nhat

12:37 22/03/2018

Có 1 Trả lời

6

Công dân thủ đô ưu tú

Vũ Văn Thái

10:42 28/02/2018

Có 1 Trả lời

7

Chế độ khi nghỉ thai sản trùng thời gian nghỉ hè của giáo viên

Nguyễn Diệu Anh

14:35 21/02/2018

Có 1 Trả lời

8

Số hộ nghèo, cận nghèo qua các năm.

Hoàng Thị Hằng

14:52 06/02/2018

Có 1 Trả lời

9

Chính sách nguời có công

Nguyễn Tiến Đạt

20:47 22/11/2017

Có 1 Trả lời

10

Quy định về Công viên Thống Nhất - Hai Bà Trưng

Lộc Thị Khánh Ly

14:23 11/11/2017

Có 1 Trả lời

Tổng số 123 Câu hỏi / 13 trang

Trang: