STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Khu tập thể số 20 phố Hòe Nhai

Khoa Đôn

15:57 20/11/2017

Có 1 Trả lời

2

Thủ tục cấp phép cho Website

Quân

15:29 16/11/2017

Có 1 Trả lời

3

Nâng cấp GPLX

Hoang Thanh

08:46 16/11/2017

Có 1 Trả lời

4

Xây dựng

Nguyễn Thị Hoà

08:09 09/11/2017

Có 1 Trả lời

5

Dự án cải tạo sửa chữa văn phòng làm việc

Nguyễn Minh Khôi

09:03 31/10/2017

Có 1 Trả lời

6

Chuyển quyền sử dụng đất thuê sản xuất kình doanh từ cá nhân, hộ kinh doanh sang công ty

ĐỖ HỮU KHÁNH HỘI

14:23 25/10/2017

Có 1 Trả lời

7

Hỏi về chứng chỉ hành nghề trong hồ sơ cấp phép xây dựng

Nguyễn văn Phấn

10:38 13/10/2017

Có 1 Trả lời

8

Hỏi lại về Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư trong Thủ tục thỏa thuận địa điểm quy hoạch

Nguyễn Phương

09:22 08/09/2017

Có 1 Trả lời

9

Dự án mở đuờng và dự án đất đại sứ quán bỏ hoang tại ngõ 294 Kim Mã

Tài Tú

05:14 25/08/2017

Có 1 Trả lời

10

Đường vành đai 4 đoạn cầu Hồng Hà

Nguyễn Xuân Huy

16:00 14/08/2017

Có 1 Trả lời

Tổng số 151 Câu hỏi / 16 trang

Trang: