STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Tiêu chí nước sạch trong xây dựng nông thôn mới

Trọng phúc

19:36 14/06/2018

Có 1 Trả lời

2

Chế độ một cửa

Hồng Anh

07:33 12/06/2018

Có 1 Trả lời

3

Về thẻ miễn phí đi xe buýt

Trịnh Khắc Nội

13:56 11/06/2018

Có 1 Trả lời

4

Chế độ kiểm soát thủ tục hành chính

Phùng Thị Hải Ngọc

08:25 08/06/2018

Có 1 Trả lời

5

Chế độ kiểm soát Thủ tục hành chính

Đỗ Văn Thành

08:19 08/06/2018

Có 1 Trả lời

6

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng

ngovitrung

14:36 07/06/2018

Có 1 Trả lời

7

Khai thác Dữ liệu đất đai theo Thông tư 34/2014/TT-BTNMT

Bùi Trung Thủy

10:42 07/06/2018

Có 1 Trả lời

8

Thuê đất

Mạnh

01:55 06/06/2018

Có 1 Trả lời

9

Thông tin liên hệ

Nguyễn Văn Bảo

16:35 04/06/2018

Có 1 Trả lời

10

Quy định nuôi lợn trong đô thị

Trần Bá Minh

15:59 03/06/2018

Có 1 Trả lời

Tổng số 1399 Câu hỏi / 140 trang

Trang: