STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Cầu Tứ Liên

Đào Kim yến

12:03 21/09/2018

Có 1 Trả lời

2

Tài nguyên nước

Nguyễn Văn Nam

09:04 18/09/2018

Có 1 Trả lời

3

Đội xã hội tình nguyện

Trương Văn Hiến

10:22 14/09/2018

Có 1 Trả lời

4

Chế độ đội xã hội tình nguyện theo Quyết định 04/2016/ QĐ- UBND của UBND thành phố Hà Nội

Nguyễn Thị Nga

16:57 11/09/2018

Có 1 Trả lời

5

Hỏi về làm giấy nhận quyền SDĐ

Đỗ Văn Nghệ

14:18 10/09/2018

Có 1 Trả lời

6

Thu lệ phí chợ

Hùng Dũng

09:32 08/09/2018

Có 1 Trả lời

7

Bảo hiểm xã hội

Hùng Dũng

09:24 08/09/2018

Có 1 Trả lời

8

Mở rộng phố Khâm Thiên khi nào và bao giờ làm?

Vương Tuấn

17:28 07/09/2018

Có 1 Trả lời

9

Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Văn Thuấn

15:24 07/09/2018

Có 1 Trả lời

10

Số lượng Phó Trưởng thôn

Thanh Nhung

08:49 05/09/2018

Có 1 Trả lời

Tổng số 1467 Câu hỏi / 147 trang

Trang: