STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Áp dụng tên đường, đoạn đường để xác định giá đất

Văn Thuấn

14:38 10/04/2018

Có 1 Trả lời

2

Thủ tục hành chính cấp xã

Đỗ Trọng Đoàn

16:40 13/03/2018

Có 1 Trả lời

3

Chế độ bồi dưỡng của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Nguyễn xuân Trường

08:52 01/03/2018

Có 1 Trả lời

4

Về một số giấy tờ khi xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Văn Thuấn

13:55 20/09/2017

Có 1 Trả lời

5

Kiểm soát thủ tục hành chính

Nghiêm Thị Phương Chi

16:55 15/09/2017

Có 1 Trả lời

6

Về tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại hai phường Yên Nghĩa và Đồng Mai

Văn Thuấn

11:44 05/09/2017

Có 1 Trả lời

7

Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai ở cấp xã

Đoàn Hoàng

14:12 25/08/2017

Có 1 Trả lời

8

Xin cấp lại giấy đăng ký xe gắn máy đã bị mất!

Phạm Kim Trọng

00:06 15/08/2017

Có 1 Trả lời

9

Góp ý cho sở GTVT Hà Nội

Nguyễn Việt Quang

02:18 09/08/2017

Có 1 Trả lời

10

Khiếu nại, tố cáo

Trần Thị Hoa

16:52 31/07/2017

Có 1 Trả lời

Tổng số 35 Câu hỏi / 4 trang

Trang: