STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Đăng ký tạm trú và cấp sổ tạm trú

Bùi Huy Hiệp

21:00 15/01/2018

Có 1 Trả lời

2

V/v cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trần Thị Phuơng Thúy

23:14 09/01/2018

Có 1 Trả lời

3

Hướng dẫn đổi CMND

Vũ Thị Tuyết Lan SĐT 0907 311 611

15:41 06/01/2018

Có 1 Trả lời

4

Thủ tục ưu đãi đầu tư

Tống Chí Cường

08:21 05/01/2018

Có 1 Trả lời

5

Bằng PTTH

Nguyễn văn guân

15:11 28/12/2017

Có 1 Trả lời

6

Thủ tục quảng cáo

Tống Thị Loan

09:23 16/12/2017

Có 1 Trả lời

7

Xin xác nhận dân sự

Đào Văn Hào

10:48 01/12/2017

Có 1 Trả lời

8

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trần Đại Hiền

12:50 29/11/2017

Có 1 Trả lời

9

Thẻ căn cuớc công dân

Người Dân

14:40 22/11/2017

Có 1 Trả lời

10

Thủ tục bổ sung ngày tháng sinh vào sổ hộ khẩu khi không còn giấy khai sinh

Vũ Thị Lân

15:05 21/11/2017

Có 1 Trả lời

Tổng số 723 Câu hỏi / 73 trang

Trang: