STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Thời gian cấp bằng bản sao

Nguyễn Thị Nhung

16:14 09/04/2018

Có 1 Trả lời

2

Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

Nguyễn Bảo Yến

20:49 04/04/2018

Có 1 Trả lời

3

Thời gian giải quyết thủ tục cấp trích lục hộ tịch

Đặng Thị Duyên

17:20 28/03/2018

Có 1 Trả lời

4

Về tin nhắn thông báo đã hoàn thiện hồ sơ

Bùi Đức Việt

14:24 23/03/2018

Có 1 Trả lời

5

Thủ tục hành chính về đăng ký tổ chức HCTLTM

Nguyễn Đức Toàn

22:28 20/03/2018

Có 1 Trả lời

6

Hỏi thủ tục hành chính về Đăng Ký tổ chức Hội Chợ Triển Lãm

Nguyễn Đức Toàn

11:37 13/03/2018

Có 2 Trả lời

7

Giấy khai sinh cho con

Nguyễn đắc tùng

19:34 12/03/2018

Có 1 Trả lời

8

Cấp giấy xác nhận hôn nhân theo thời điểm

Vũ Trường Long

18:39 07/03/2018

Có 1 Trả lời

9

Xây dựng trên đất nông nghiệp

sơn

08:59 03/03/2018

Có 1 Trả lời

10

Xin giải thích về Mục đích SD đất và Chức năng SD đất

Trần Việt Hùng

19:28 02/03/2018

Có 1 Trả lời

Tổng số 738 Câu hỏi / 74 trang

Trang: