STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Mong giải quyết vấn đề về giải phóng mặt bằng

nguyễn thị oanh

17:35 19/01/2018

Có 1 Trả lời

2

Áp dụng văn bản về chế độ Tiếp công dân trên địa bàn thành phố Hà Nội

Trịnh Văn Thắng

21:55 18/01/2018

Có 1 Trả lời

3

Nhiệm vụ Công chức văn phòng thống kê xã

Lê Thị Hoa

15:57 17/01/2018

Có 1 Trả lời

4

Khiếu kiện về Mã số thuế TNCN

Việt Anh

22:29 16/01/2018

Có 1 Trả lời

5

Xin văn bản của UBND thành phố Hà Nội ban hành

Nguyễn Danh Trường

10:55 16/01/2018

Có 1 Trả lời

6

Thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động bán cổ phần trong doanh nghiệp

Nguyễn Thị Nin

11:06 15/01/2018

Có 1 Trả lời

7

Mong UBND thành phố trả lời đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị của gia đình

nguyễn quang hưng

23:15 13/01/2018

Có 1 Trả lời

8

Phân cấp thẩm quyền quyết định bán đấu tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước

Phạm Anh Tuấn

18:38 08/01/2018

Có 1 Trả lời

9

Vấn đề về giải quyết khiếu nại tố cáo

nguyễn quang hưng

22:23 07/01/2018

Có 1 Trả lời

10

Căn cứ để xác định ngày hình thành thửa đất

Hoàng Long

21:53 07/01/2018

Có 1 Trả lời

Tổng số 1326 Câu hỏi / 133 trang

Trang: