STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Quy định về chứng chỉ CNTT theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT

Nguyễn Thị Thanh Hoa

16:45 29/11/2017

Có 1 Trả lời

2

Hỗ trợ công nghệ thông tin làm việc tại bệnh viện

Nguyễn Hữu Tuyên

14:21 27/09/2017

Có 1 Trả lời

3

Hỏi về ưu đãi của doanh nghiệp phần mềm

Lê Thị Hoa

11:26 05/09/2017

Có 1 Trả lời

4

Thi công chức CNTT cấp huyện thì phải thi những môn nào?

Trần Khắc Đoàn

08:38 26/04/2017

Có 1 Trả lời

5

Có bằng tốt nghiệp ĐH chuyên ngành CNTT có phải thi chứng chỉ CNTT theo chuẩn kỹ năng CNTT quy định tại Thông tư 03/2014

Nguyễn Thị Linh

14:28 01/12/2016

Có 1 Trả lời

6

V/v hỗ trợ cán bộ làm CNTT tại trung tâm y tế

Trương Danh Nhàn

18:51 16/11/2016

Có 1 Trả lời

7

UBND có áp dụng phần mềm quản lý công của Nhật để nâng cao hiệu quả quản lý?

Hương Trà

11:44 10/10/2016

Có 1 Trả lời

8

Xin hỏi về thủ tục mua máy vi tính để bàn cho cơ quan

Tùng Ngô

19:00 18/06/2016

Có 1 Trả lời

9

Mức hỗ trợ đặc thù về cán bộ làm chuyên trách Công nghệ thông tin

Huyền

11:59 15/06/2016

Có 1 Trả lời

10

Phụ cấp CNTT

Khoa

15:46 13/04/2016

Có 1 Trả lời

Tổng số 39 Câu hỏi / 4 trang

Trang: