STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Nộp thuế điện tử

Vũ Tiến Tùng

15:35 20/12/2016

Có 1 Trả lời

2

Hợp đồng cho thuê nhà ở

Nguyễn Cường

15:02 21/11/2016

Có 1 Trả lời

3

Chế độ cho cán bộ 1 cửa

Nguyễn Thị Nga

22:43 01/11/2016

Có 1 Trả lời

4

Về vi phạm trật tự xây dựng và lấn chiếm đất công không có cơ quan nào giải quyết.

Van Binh

08:37 25/10/2016

Có 1 Trả lời

5

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai

Lê Văn Duệ

15:13 11/10/2016

Có 1 Trả lời

6

Thủ tục làm lại giấy khai sinh

Đỗ Khắc Lực

10:47 24/09/2016

Có 1 Trả lời

7

Đề nghị không bố trí lao động hợp đồng làm công tác quản lý nhà nước

Chu Van Hung

14:01 12/08/2016

Có 1 Trả lời

8

Hướng dẫn làm thẻ cán bộ

Nguyễn Thị Hương

14:17 30/09/2015

Có 1 Trả lời

9

Khi nào được làm thủ tục

Nguyễn Mạnh Hùng

15:44 25/09/2015

Có 2 Trả lời

10

Về quy định khi gửi câu hỏi đến Sở Tư pháp Hà Nội

Dân Công

10:00 28/08/2015

Có 1 Trả lời

Tổng số 18 Câu hỏi / 2 trang

Trang: