STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hạn mức công nhận quyền sử đất

Van Binh

07:44 19/06/2017

Có 1 Trả lời

2

Thủ tục hành chính cấp xã, phường, thị trấn

Đỗ Thị Hường

10:40 29/05/2017

Có 1 Trả lời

3

Thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận QSD đất của UBND cấp xã.

Văn Thuấn

15:18 23/05/2017

Có 1 Trả lời

4

Nộp thuế điện tử

Vũ Tiến Tùng

15:35 20/12/2016

Có 1 Trả lời

5

Hợp đồng cho thuê nhà ở

Nguyễn Cường

15:02 21/11/2016

Có 1 Trả lời

6

Chế độ cho cán bộ 1 cửa

Nguyễn Thị Nga

22:43 01/11/2016

Có 1 Trả lời

7

Về vi phạm trật tự xây dựng và lấn chiếm đất công không có cơ quan nào giải quyết.

Van Binh

08:37 25/10/2016

Có 1 Trả lời

8

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai

Lê Văn Duệ

15:13 11/10/2016

Có 1 Trả lời

9

Thủ tục làm lại giấy khai sinh

Đỗ Khắc Lực

10:47 24/09/2016

Có 1 Trả lời

10

Đề nghị không bố trí lao động hợp đồng làm công tác quản lý nhà nước

Chu Van Hung

14:01 12/08/2016

Có 1 Trả lời

Tổng số 21 Câu hỏi / 3 trang

Trang: