STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Kì thi vào lớp 10 THPT

Lưu Gia Huy

23:20 08/04/2018

Có 1 Trả lời

2

Hỏi về thủ tục thay đổi họ tên của học sinh

Nguyễn Thị Khánh Nga

08:53 06/04/2018

Có 1 Trả lời

3

Chế độ làm viêc/tuần của nhân viên ngành giáo dục

Hoàng Mai Anh

09:26 30/03/2018

Có 1 Trả lời

4

Xin hỏi những qui định học đúng tuyến, trái tuyến

Tống Hoàng Đức Dũng

09:35 20/03/2018

Có 1 Trả lời

5

Thủ tục chuyển công tác của giáo viên THCS

Đỗ Hải Ninh

08:07 04/03/2018

Có 1 Trả lời

6

Xin được giải đáp về chế độ phụ cấp đối với giáo viên phổ thông dạy học sinh khuyết tật học hoà nhập

Thanh Trà

09:05 23/01/2018

Có 1 Trả lời

7

Thành lập trung tâm dạy thêm ngoài nhà trường

Thanh Liêm

05:42 17/01/2018

Có 1 Trả lời

8

Khu vực xét tuyển vào 10

Lê Khải Văn

21:27 14/01/2018

Có 1 Trả lời

9

Xin hỏi về việc muốn được tạo điều kiện cho y tế học đường đi học liên thông

Nguyễn Nga

15:13 09/01/2018

Có 1 Trả lời

10

Hỏi về y tế học đường

Hoàng Anh

11:22 22/12/2017

Có 1 Trả lời

Tổng số 206 Câu hỏi / 21 trang

Trang: