STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Quy Đổi chứng chỉ ngoại ngữ

Trịnh Văn Thắng

10:40 25/04/2017

Có 1 Trả lời

2

Quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ

Lê Minh Hải

17:22 15/04/2017

Có 1 Trả lời

3

Tìm kiếm văn bản quy phạm pháp luật

Nguyễn Thị Huệ

16:22 12/04/2017

Có 1 Trả lời

4

Chế độ đối với lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn trong các trường mầm non công lập

Vũ Quỳnh Hoa

14:52 04/04/2017

Có 1 Trả lời

5

Chế độ đối với lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn trong các trường mầm non công lập

Vũ Quỳnh Hoa

14:27 28/03/2017

Có 1 Trả lời

6

Thủ tục xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp cấp 3

Nguyễn Thu Hương

12:16 20/03/2017

Có 1 Trả lời

7

Thủ tục xin cho con học mầm non đúng tuyến

Nguyễn Đình Thái

22:58 15/03/2017

Có 1 Trả lời

8

Xã hội hóa giáo dục

SANG

10:41 22/02/2017

Có 1 Trả lời

9

Thi tuyển giáo dục mầm non

Nhã Uyên

12:16 12/02/2017

Có 1 Trả lời

10

Chế độ Tổng phụ trách Đội

Đoàn Thanh Thảo

08:42 10/02/2017

Có 1 Trả lời

Tổng số 169 Câu hỏi / 17 trang

Trang: