STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Luân chuyển Hiệu trưởng giữa các trường cấp 1 và cấp 2

Dung

19:57 14/09/2017

Có 1 Trả lời

2

Thủ tục chuyển đổi từ giáo viên dạy Tin học sang giáo viên dạy văn hóa

Nguyễn Thị Thuận

15:46 04/09/2017

Có 1 Trả lời

3

Tiết dạy thư viện

HUONG

15:14 22/08/2017

Có 1 Trả lời

4

Vấn đề dạy thêm trong trường học 2017

Tên

11:36 19/08/2017

Có 1 Trả lời

5

Y tế trường học

Nguyễn Thị Đào

12:21 12/08/2017

Có 1 Trả lời

6

Trình độ y tế trường học

Nguyễn Thị Dung

11:32 12/08/2017

Có 1 Trả lời

7

Chứng chỉ Tiếng Anh dành cho giáo viên Tiểu Học

Phạm Trang

22:32 11/08/2017

Có 1 Trả lời

8

Chế độ nghỉ bù của giáo viên khi có thời gian nghỉ thai sản trùng với nghỉ hè

Nguyễn Kim Thu

16:14 11/08/2017

Có 1 Trả lời

9

Thu học phí nghề phổ thông

Đỗ Văn Lâm

16:03 09/08/2017

Có 1 Trả lời

10

Xin Chuyển Trường

Phạm Thị Hoài

00:16 19/07/2017

Có 1 Trả lời

Tổng số 188 Câu hỏi / 19 trang

Trang: