STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Quy định về giám định sức khoẻ, chế độ về hưu

Trần Hải Vân

10:11 25/04/2017

Có 1 Trả lời

2

Về hạn mức đất ở và tách thửa đất với trường hợp không thay đổi chủ sử dung.

Văn Thuấn

08:37 24/04/2017

Có 1 Trả lời

3

Hỏi về thủ tục hành chính

Nguyễn Quỳnh Mai

19:22 21/04/2017

Có 1 Trả lời

4

Tách thửa đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Văn Thuấn

14:28 19/04/2017

Có 1 Trả lời

5

Chế độ phụ cấp cho cán bộ Văn phòng thống kê cấp xã

Trừ Văn Thịnh

13:56 13/04/2017

Có 1 Trả lời

6

Tách thửa đất

Trần Thị Hằng

22:03 10/04/2017

Có 1 Trả lời

7

Đất được cấp sổ đỏ nhưng không được cấp phép xây dựng

Trọng Hùng

11:56 09/04/2017

Có 1 Trả lời

8

Bảo hiểm thất nghiệp

Hồng

15:44 05/04/2017

Có 1 Trả lời

9

Giấy khai sinh

Bùi Thanh Thủy

14:56 03/04/2017

Có 1 Trả lời

10

Hỏi về chế độ thai sản

Dang Thi Kim Vang

13:25 03/04/2017

Có 1 Trả lời

Tổng số 619 Câu hỏi / 62 trang

Trang: