STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Thẻ căn cuớc công dân

Người Dân

14:40 22/11/2017

Có 1 Trả lời

2

Thủ tục bổ sung ngày tháng sinh vào sổ hộ khẩu khi không còn giấy khai sinh

Vũ Thị Lân

15:05 21/11/2017

Có 1 Trả lời

3

Cắt chuyển hộ khẩu

Phạm Thị Thanh Hương

16:53 16/11/2017

Có 1 Trả lời

4

Chuyển quyền sử dụng đất

Nguyễn Thị Bích Ngọc

15:08 15/11/2017

Có 1 Trả lời

5

Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất thuê sản xuất kinh doanh sang đất ở của cá nhân, hộ kinh doanh

Đỗ Hữu Khánh Hội

10:32 10/11/2017

Có 1 Trả lời

6

Hỏi về tổ dân phố

Nguyễn Thị Hoa

09:20 09/11/2017

Có 1 Trả lời

7

Trình tự thủ tục xin cấp đất nông nghiệp để sản xuất

Đỗ viết kết

21:34 07/11/2017

Có 1 Trả lời

8

Hỏi về thủ tục cấp chứng minh thư

Thanh Ha

15:10 06/11/2017

Có 1 Trả lời

9

Làm thẻ căn cước

Thủy

11:48 05/11/2017

Có 1 Trả lời

10

Sai giới tính trong CMTND

Phạm Mai Châu

14:09 03/11/2017

Có 1 Trả lời

Tổng số 715 Câu hỏi / 72 trang

Trang: