STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Hỏi về cách tính quỹ nhà ở xã hội 20% quy thành tiền

Nguyễn Phương

08:41 20/06/2017

Có 1 Trả lời

2

Thủ tục, biểu mẫu cụ thể trong quá trình hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy phép tư vấn du học tại Hà Nội theo nghị định 46/2017/NĐ-CP

Nguyễn Cam

13:34 30/05/2017

Có 1 Trả lời

3

Thắc mắc về áp dụng đơn giá nhân công theo quyết định 688/QĐ-UBND

Lê Văn Tân

10:53 29/05/2017

Có 1 Trả lời

4

Xin giấy phép xây dựng

Đăng Linh

17:21 23/05/2017

Có 1 Trả lời

5

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học theo nghị định 46/2017/NĐ-CP

Nguyễn Cam

23:04 22/05/2017

Có 1 Trả lời

6

Quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Nguyễn Phương Quỳnh

20:03 23/04/2017

Có 1 Trả lời

7

Cấp phép xây dựng khi chưa có sổ đỏ

Dương Vũ Hiền

13:22 19/04/2017

Có 1 Trả lời

8

Hỏi về hoạt động dịch vụ tư vấn du học

Trần Thị Trang

16:09 20/03/2017

Có 1 Trả lời

9

Quản lý đất đai

Nguyễn mạnh chiến

12:32 13/03/2017

Có 1 Trả lời

10

Giấy phép hoạt động website

Đỗ Nam Phong

14:46 28/02/2017

Có 1 Trả lời

Tổng số 135 Câu hỏi / 14 trang

Trang: