STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Nguyễn Phương Quỳnh

20:03 23/04/2017

Có 1 Trả lời

2

Cấp phép xây dựng khi chưa có sổ đỏ

Dương Vũ Hiền

13:22 19/04/2017

Có 1 Trả lời

3

Hỏi về hoạt động dịch vụ tư vấn du học

Trần Thị Trang

16:09 20/03/2017

Có 1 Trả lời

4

Quản lý đất đai

Nguyễn mạnh chiến

12:32 13/03/2017

Có 1 Trả lời

5

Giấy phép hoạt động website

Đỗ Nam Phong

14:46 28/02/2017

Có 1 Trả lời

6

Hỏi về dự án mở đường từ Khách sạn La Thành đi Núi Trúc

Thu Huyền

16:32 24/02/2017

Có 1 Trả lời

7

Về cấp phép xây dựng khi người sử dụng đất chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dung.

Vinh Lê

14:22 12/01/2017

Có 1 Trả lời

8

Xin phép xây dựng

Nguyễn Đức Thắng

11:10 29/12/2016

Có 1 Trả lời

9

Hỏi về hồ sơ bản vẽ thi công trình thẩm định

Minh Khôi

14:42 20/12/2016

Có 2 Trả lời

10

Hỏi lại về thủ tục đầu tư dự án cải tạo chung cư cũ theo Khoản 3 Điều 110 Luật Nhà ở

Nguyễn Phương

17:02 07/12/2016

Có 1 Trả lời

Tổng số 130 Câu hỏi / 13 trang

Trang: