STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Quản lý đất đai

Nguyễn Thành Nam

11:14 16/01/2018

Có 1 Trả lời

2

Dự án tòa nhà 12 tầng Mê Linh Licogi 18

Nguyễn Thị Hồng

13:15 26/12/2017

Có 1 Trả lời

3

Hỏi về việc cấp phép xây dựng khu vực Bắc Cầu 3, Long Biên

Nguyễn Thành

17:21 11/12/2017

Có 1 Trả lời

4

Khu tập thể số 20 phố Hòe Nhai

Khoa Đôn

15:57 20/11/2017

Có 1 Trả lời

5

Thủ tục cấp phép cho Website

Quân

15:29 16/11/2017

Có 1 Trả lời

6

Nâng cấp GPLX

Hoang Thanh

08:46 16/11/2017

Có 1 Trả lời

7

Xây dựng

Nguyễn Thị Hoà

08:09 09/11/2017

Có 1 Trả lời

8

Dự án cải tạo sửa chữa văn phòng làm việc

Nguyễn Minh Khôi

09:03 31/10/2017

Có 1 Trả lời

9

Chuyển quyền sử dụng đất thuê sản xuất kình doanh từ cá nhân, hộ kinh doanh sang công ty

ĐỖ HỮU KHÁNH HỘI

14:23 25/10/2017

Có 1 Trả lời

10

Hỏi về chứng chỉ hành nghề trong hồ sơ cấp phép xây dựng

Nguyễn văn Phấn

10:38 13/10/2017

Có 1 Trả lời

Tổng số 154 Câu hỏi / 16 trang

Trang: