STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Luân chuyển cán bộ, công chức

Đỗ Thế Anh

12:52 21/06/2017

Có 1 Trả lời

2

Hỏi về chứng chỉ tiếng anh và tin học

Nguyễn Thị Phượng

22:23 17/06/2017

Có 1 Trả lời

3

Thi tuyển công chức giáo viên trung học cơ sở năm 2017

Đặng Thị Hòa

21:36 16/06/2017

Có 1 Trả lời

4

Tuyển dụng công chức- viên chức

Dương Bích

10:36 13/06/2017

Có 1 Trả lời

5

Thi tuyển công chức

Vũ Khắc Thưòng

09:29 09/06/2017

Có 1 Trả lời

6

Công chức nguồn

Mạnh

09:15 06/06/2017

Có 1 Trả lời

7

Tuyển dụng công chức, viên chức

Huyền

16:02 03/06/2017

Có 1 Trả lời

8

Thi viên chức giáo dục tiểu học 2017

Hương

13:30 31/05/2017

Có 1 Trả lời

9

Phân công thực tập lớp nguồn

Nga

14:41 27/05/2017

Có 1 Trả lời

10

Thi viên chức

Thảo

09:21 20/05/2017

Có 1 Trả lời

Tổng số 386 Câu hỏi / 39 trang

Trang: