STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Nâng lương trước thời hạn

Đoàn Hải Anh

19:12 17/11/2017

Có 1 Trả lời

2

Xin chuyển công tác

Thủy

15:12 09/11/2017

Có 1 Trả lời

3

Tuyển viên chức giáo dục năm 2017-2018

Nguyễn Thùy Dung

13:15 04/11/2017

Có 1 Trả lời

4

Thi thăng hạng viên chức

Mai Sim

14:12 20/10/2017

Có 1 Trả lời

5

Thi thăng hạng giáo viên

Trần Thị Loan

15:24 13/10/2017

Có 1 Trả lời

6

Y tế học đuờng

Nguyễn Thị Mỹ Huyền

10:17 13/10/2017

Có 1 Trả lời

7

Học chuyển đổi

Diệu

12:33 09/10/2017

Có 1 Trả lời

8

Thư viện viện hạng IV xếp cùng giáo viên hạng mấy cấp THCS, cách thức chuyển ngach.

Nguyễn Thị thu Hoài

09:31 29/09/2017

Có 1 Trả lời

9

Thời gian trừ tập sự trình độ sơ cấp

Lam Ngoc Phi

11:07 27/09/2017

Có 1 Trả lời

10

Chuyển công tác đối với nhân viên y tế trường học

Nguyễn Thị Hương Giang

08:03 27/09/2017

Có 1 Trả lời

Tổng số 443 Câu hỏi / 45 trang

Trang: