STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Cao đẳng xét nghiệm có làm đuợc y tế truờng học tại mầm non không

Nguyễn Thị Linh

00:40 24/04/2017

Có 1 Trả lời

2

Thi tuyển viên chức giáo dục 2017

Nguyễn Đức Trung

14:03 23/04/2017

Có 1 Trả lời

3

Thi tuyển công chức ngành kế toán

Ngô Thị Thảo

09:32 11/04/2017

Có 1 Trả lời

4

Thi tuyển viên chức giáo dục 2017

Lê Lan Hương

00:07 06/04/2017

Có 1 Trả lời

5

Quy trình thủ tục giải quyết thôi việc đối với công chức

Nguyễn Thanh Bình

10:36 05/04/2017

Có 1 Trả lời

6

Cơ quan chuyển hạng chức danh nghề nghiệp viên chức như nào mới đúng

Nguyễn Văn Duy

11:17 03/04/2017

Có 1 Trả lời

7

Chức danh nghề nghiệp công chức Tư pháp - Hộ tịch xã

Lưu Quỳnh Anh

19:35 29/03/2017

Có 1 Trả lời

8

Quy đổi chứng chỉ tin học, tiếng anh

Đinh Ngọc Dương

09:11 16/03/2017

Có 1 Trả lời

9

thời gian nâng bậc lương

Nguyễn Hồng Giang

09:07 16/03/2017

Có 2 Trả lời

10

Thủ tục chuyển công tác giáo viên

Nguyễn Hữu Chung

09:54 13/03/2017

Có 1 Trả lời

Tổng số 373 Câu hỏi / 38 trang

Trang: