STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Khi nào 5 Ban QLDA đầu tư xây dựng của TP đi vào hoạt động

Đỗ Thị Hải Đăng

18:16 17/04/2017

Có 1 Trả lời

2

Hỏi về phân loại đô thị

Minh Khôi

11:22 14/04/2017

Có 1 Trả lời

3

Chế độ bồi dưỡng cán bộ được phân công trực thường xuyên (chuyên trách) tiếp công dân, xử lý đơn ở cấp xã

Trịnh Văn Thắng

22:20 06/04/2017

Có 1 Trả lời

4

Giải thích tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng Việt Nam 2008 QCXDVN 01: 2008/BXD

Nguyễn Thị Hoài

15:15 25/02/2017

Có 1 Trả lời

5

Thẩm quyền thu hồi đất

Nguyễn Đức Thắng

17:35 24/02/2017

Có 1 Trả lời

6

Xin giấy xác nhận dân sự

Vũ Hải Anh

14:07 21/02/2017

Có 1 Trả lời

7

Luật Xây dựng

Phạm Thị Khánh

18:06 12/02/2017

Có 1 Trả lời

8

Vấn đề về nhà chung cư.

Dương Hội

11:21 09/01/2017

Có 1 Trả lời

9

Hỏi về các nghị quyết HĐND vừa thông qua tại kỳ họp thứ 3 khóa XV

Nguyễn Minh Khôi

16:57 19/12/2016

Có 1 Trả lời

10

Mục đích sử dụng đất

Trần Hằng

12:00 19/12/2016

Có 1 Trả lời

Tổng số 28 Câu hỏi / 3 trang

Trang: