STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Phụ cấp cho nhân viên phụ trách Thư viện trường học

Đỗ Thị Tuyết

11:21 26/04/2017

Có 1 Trả lời

2

Chế độ được hưởng trợ cấp

Bùi Văn Chương

15:05 25/04/2017

Có 1 Trả lời

3

Cấp phép xây dựng tạm

Nguyễn Thị Thanh Huyền

14:56 24/04/2017

Có 1 Trả lời

4

Các loại đô thị ở Hà Nội

Đỗ Thanh Nga

14:19 23/04/2017

Có 1 Trả lời

5

Công ty có tình trạng lừa đảo người lao động số lượng lớn .

Hoàng Việt Hải

22:47 22/04/2017

Có 1 Trả lời

6

Tính thuế xây dựng

Trương Nam Việt

06:06 22/04/2017

Có 1 Trả lời

7

Hỏi về tình trạng mất nước kéo dài

Đặng Văn Minh

17:36 19/04/2017

Có 2 Trả lời

8

Đơn khiếu nại

Nguyễn Đức Thắng

16:15 19/04/2017

Có 1 Trả lời

9

Đơn Kêu Cứu

Ngô Văn Hùng

15:23 17/04/2017

Có 1 Trả lời

10

Trang phục của bộ phận một cửa tại UBND cấp xã

Nguyễn Thị Lan Hương

08:52 17/04/2017

Có 1 Trả lời

Tổng số 1164 Câu hỏi / 117 trang

Trang: