STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Giấy xác nhận dân sự

Vũ Văn Thạo

07:15 21/07/2017

Có 1 Trả lời

2

Giải quyết tố cáo

Trần Thị Hoa

14:15 20/07/2017

Có 1 Trả lời

3

Chế độ tiếp dân

Trịnh Văn Thắng

08:32 19/07/2017

Có 1 Trả lời

4

Hỏi về việc di dời mộ vô chủ

Phạm Tuấn Đạt

17:17 18/07/2017

Có 1 Trả lời

5

Xin hỏi về Diện tích đất Nông nghiệp

Trần Thị Hòa

08:13 17/07/2017

Có 1 Trả lời

6

Thẩm quyền cưỡng chế công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất cộng

Trang Tran

15:53 12/07/2017

Có 1 Trả lời

7

Về đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

Lê Kim Hùng

15:23 12/07/2017

Có 1 Trả lời

8

Chế độ nghỉ thai sản

Nguyễn Minh Phượng

23:05 10/07/2017

Có 1 Trả lời

9

Chế độ, quyết định 142

Nguyễn Văn Hợi

15:31 07/07/2017

Có 1 Trả lời

10

Chế độ thai sản

Huyền

13:43 07/07/2017

Có 1 Trả lời

Tổng số 1204 Câu hỏi / 121 trang

Trang: