STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Về một số giấy tờ khi xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Văn Thuấn

13:55 20/09/2017

Có 1 Trả lời

2

Kiểm soát thủ tục hành chính

Nghiêm Thị Phương Chi

16:55 15/09/2017

Có 1 Trả lời

3

Về tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại hai phường Yên Nghĩa và Đồng Mai

Văn Thuấn

11:44 05/09/2017

Có 1 Trả lời

4

Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai ở cấp xã

Đoàn Hoàng

14:12 25/08/2017

Có 1 Trả lời

5

Xin cấp lại giấy đăng ký xe gắn máy đã bị mất!

Phạm Kim Trọng

00:06 15/08/2017

Có 1 Trả lời

6

Góp ý cho sở GTVT Hà Nội

Nguyễn Việt Quang

02:18 09/08/2017

Có 1 Trả lời

7

Khiếu nại, tố cáo

Trần Thị Hoa

16:52 31/07/2017

Có 1 Trả lời

8

Quy định về cấp lại giấy đăng ký xe gắn máy!

Phạm Kim Trọng

10:56 27/07/2017

Có 1 Trả lời

9

Chế độ bồi dưỡng cho công chức làm việc tại bộ phận TN&TKQ, tiếp công dân và TTHC cấp xã

Trần Thị Hoa

14:11 18/07/2017

Có 1 Trả lời

10

Chế độ

Nguyễn Xuân Trường

09:48 13/07/2017

Có 1 Trả lời

Tổng số 32 Câu hỏi / 4 trang

Trang: