STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Chế độ bồi dưỡng cho công chức làm việc tại bộ phận TN&TKQ, tiếp công dân và TTHC cấp xã

Trần Thị Hoa

14:11 18/07/2017

Có 1 Trả lời

2

Chế độ

Nguyễn Xuân Trường

09:48 13/07/2017

Có 1 Trả lời

3

Chế độ

Nguyễn Xuân Trường

16:47 11/07/2017

Có 1 Trả lời

4

Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hạn mức công nhận quyền sử đất

Van Binh

07:44 19/06/2017

Có 1 Trả lời

5

Thủ tục hành chính cấp xã, phường, thị trấn

Đỗ Thị Hường

10:40 29/05/2017

Có 1 Trả lời

6

Thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận QSD đất của UBND cấp xã.

Văn Thuấn

15:18 23/05/2017

Có 1 Trả lời

7

Nộp thuế điện tử

Vũ Tiến Tùng

15:35 20/12/2016

Có 1 Trả lời

8

Hợp đồng cho thuê nhà ở

Nguyễn Cường

15:02 21/11/2016

Có 1 Trả lời

9

Chế độ cho cán bộ 1 cửa

Nguyễn Thị Nga

22:43 01/11/2016

Có 1 Trả lời

10

Về vi phạm trật tự xây dựng và lấn chiếm đất công không có cơ quan nào giải quyết.

Van Binh

08:37 25/10/2016

Có 1 Trả lời

Tổng số 24 Câu hỏi / 3 trang

Trang: