STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Cấp giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu

lê hồng sơn

10:10 19/09/2017

Có 1 Trả lời

2

Gửi thư đến UBND không thấy hồi âm

Nguyễn Thị Sín

23:24 15/09/2017

Có 1 Trả lời

3

Hội thảo thương mại

Nhật Phước

11:01 15/09/2017

Có 1 Trả lời

4

Triển lãm du học

Nhật Phước

10:56 15/09/2017

Có 1 Trả lời

5

Làm lại giấy khai sinh

Nguyễn Quỳnh Phương

14:56 11/09/2017

Có 1 Trả lời

6

Hỏi thủ tục xin giấy xác nhận nhân sự cho người cư trú ở hà nội

Hoàng Mai Tùng

12:31 07/09/2017

Có 1 Trả lời

7

Cấp bản sao giấy khai sinh cho người đã chết

huong

14:29 06/09/2017

Có 1 Trả lời

8

Hỏi về thủ tục giới thiệu địa điểm quy hoạch

Nguyễn Phương

09:11 05/09/2017

Có 1 Trả lời

9

Hỏi về văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư

Nguyễn Phương

16:27 31/08/2017

Có 1 Trả lời

10

Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đỗ viết kết

14:27 30/08/2017

Có 1 Trả lời

Tổng số 687 Câu hỏi / 69 trang

Trang: