STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Thời gian trả Căn cước công dân

Trần Nhật Tân

14:53 13/06/2018

Có 1 Trả lời

2

Về vấn đề đổi thẻ căn cước công dân khi đủ 25 tuổi

Quỳnh

21:04 10/06/2018

Có 1 Trả lời

3

Thủ tục nhập khẩu quận Hoàng Mai - HN

Tạ Văn Đoàn

10:42 08/06/2018

Có 1 Trả lời

4

Thủ tục hành chính liên thông

Nguyễn Thùy Diễm

18:01 07/06/2018

Có 1 Trả lời

5

Thủ tục làm sổ tạm vắng tạm trú

Lê Thị Chuông

16:03 06/06/2018

Có 1 Trả lời

6

Hộ khẩu

Nghĩa

21:04 01/06/2018

Có 1 Trả lời

7

Mua bảo hiểm y tế tự nguyện sau khi mất việc

Phạm Việt Hùng

12:54 31/05/2018

Có 1 Trả lời

8

Chứng minh thư

Bachlongvuong1891@gmail.com

03:10 31/05/2018

Có 1 Trả lời

9

Cấp lại thẻ căn cước

Đặng Thị Thu Hương

14:35 30/05/2018

Có 1 Trả lời

10

Đơn vị nào có trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch UBND cấp huyện giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo

Nguyễn Văn Nam

17:11 29/05/2018

Có 1 Trả lời

Tổng số 764 Câu hỏi / 77 trang

Trang: