STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Cắt chuyển hộ khẩu

Phạm Thị Thanh Hương

16:53 16/11/2017

Có 1 Trả lời

2

Chuyển quyền sử dụng đất

Nguyễn Thị Bích Ngọc

15:08 15/11/2017

Có 1 Trả lời

3

Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất thuê sản xuất kinh doanh sang đất ở của cá nhân, hộ kinh doanh

Đỗ Hữu Khánh Hội

10:32 10/11/2017

Có 1 Trả lời

4

Hỏi về tổ dân phố

Nguyễn Thị Hoa

09:20 09/11/2017

Có 1 Trả lời

5

Trình tự thủ tục xin cấp đất nông nghiệp để sản xuất

Đỗ viết kết

21:34 07/11/2017

Có 1 Trả lời

6

Hỏi về thủ tục cấp chứng minh thư

Thanh Ha

15:10 06/11/2017

Có 1 Trả lời

7

Làm thẻ căn cước

Thủy

11:48 05/11/2017

Có 1 Trả lời

8

Sai giới tính trong CMTND

Phạm Mai Châu

14:09 03/11/2017

Có 1 Trả lời

9

Xin hỏi văn bản hành chỉnh 2340/UBND-XDGT

Nguyễn Thế Mạnh

14:20 02/11/2017

Có 1 Trả lời

10

Về đăng ký đất đai từ ngày 17/4/2017 đến nay chưa có kết quả.

Van Binh

13:51 02/11/2017

Có 1 Trả lời

Tổng số 713 Câu hỏi / 72 trang

Trang: