STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Xin cấp thẻ căn cước công dân

Trần May

21:11 18/07/2017

Có 1 Trả lời

2

Thủ tục đăng kí biển số xe máy mới khi CMT bị cắt góc trong thời gian chờ phôi thẻ Căn cước mới

ngô huy việt

08:33 15/07/2017

Có 1 Trả lời

3

Thủ tuc làm sổ đỏ lần đầu và các loại thuế phải nộp

Trương Anh Quyêt

14:46 13/07/2017

Có 1 Trả lời

4

Về việc nhận kết quả tại nhà

Vũ Anh Thơ

10:57 11/07/2017

Có 1 Trả lời

5

Về thủ tục cấp Sổ tạm trú

Việt Anh

00:58 11/07/2017

Có 1 Trả lời

6

Xếp lương theo chức danh nghề nghiệp ngành y

Đào Xuân Trường

15:10 10/07/2017

Có 1 Trả lời

7

Thủ tục đăng ký thừa kế đất

Trần Trung Nghĩa

22:37 29/06/2017

Có 1 Trả lời

8

Thủ tục mai táng phí đối với người có công theo quyết định 290/QĐ-TTg

Nguyễn Văn Dũng

14:31 28/06/2017

Có 1 Trả lời

9

Đề nghị cấp bản sao bằng Tốt nghiệp

Nguyễn Thị Sơn

01:27 28/06/2017

Có 1 Trả lời

10

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Trần Chí Hiếu

17:08 27/06/2017

Có 1 Trả lời

Tổng số 658 Câu hỏi / 66 trang

Trang: