STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Chế độ thân nhân liệt sĩ

Truong Thi Hoa Mai

18:18 17/07/2017

Có 1 Trả lời

2

Sửa đổi và cấp lại giấy phép cho karaoke

Pham Huu Khanh

23:43 20/06/2017

Có 1 Trả lời

3

Sủa đổi và cấp lại giấy phép cho karaoke

pham huu khanh

16:41 17/06/2017

Có 1 Trả lời

4

Trật tự đô thị

Lợi

15:29 03/06/2017

Có 1 Trả lời

5

Thông tin về việc lựa chọn đặt tên phố

Phan Quang Nghĩa

11:05 08/05/2017

Có 1 Trả lời

6

Giấy phép hoạt động website

Đỗ Nam Phong

11:08 09/03/2017

Có 1 Trả lời

7

Phản ánh tiếng ồn của rạp Tháng 8

Nguyênbình

20:51 08/02/2017

Có 1 Trả lời

8

Quy định về phí trông giữ xe máy ở Hà Nội

Đặng Hồng Nhung

09:52 03/02/2017

Có 1 Trả lời

9

Quận Bắc Từ Liêm có phải nội thành Thành phố Hà Nội không?

Trần Vũ Long

14:28 23/01/2017

Có 1 Trả lời

10

Vấn đề sử dụng vỉa hè tại thị xã Sơn Tây

Quang Tuấn

21:23 06/01/2017

Có 1 Trả lời

Tổng số 104 Câu hỏi / 11 trang

Trang: