STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở

Lê Thị Hồng Vân

12:30 01/07/2017

Có 1 Trả lời

2

Cấp đăng ký lĩnh vực kinh doanh về tín ngưỡng, xem phong thủy

Ngô Quang Tú

11:57 28/06/2017

Có 1 Trả lời

3

Hỏi về cách tính quỹ nhà ở xã hội 20% quy thành tiền

Nguyễn Phương

08:41 20/06/2017

Có 1 Trả lời

4

Thủ tục, biểu mẫu cụ thể trong quá trình hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy phép tư vấn du học tại Hà Nội theo nghị định 46/2017/NĐ-CP

Nguyễn Cam

13:34 30/05/2017

Có 1 Trả lời

5

Thắc mắc về áp dụng đơn giá nhân công theo quyết định 688/QĐ-UBND

Lê Văn Tân

10:53 29/05/2017

Có 1 Trả lời

6

Xin giấy phép xây dựng

Đăng Linh

17:21 23/05/2017

Có 1 Trả lời

7

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học theo nghị định 46/2017/NĐ-CP

Nguyễn Cam

23:04 22/05/2017

Có 1 Trả lời

8

Quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Nguyễn Phương Quỳnh

20:03 23/04/2017

Có 1 Trả lời

9

Cấp phép xây dựng khi chưa có sổ đỏ

Dương Vũ Hiền

13:22 19/04/2017

Có 1 Trả lời

10

Hỏi về hoạt động dịch vụ tư vấn du học

Trần Thị Trang

16:09 20/03/2017

Có 1 Trả lời

Tổng số 137 Câu hỏi / 14 trang

Trang: