STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Dùng chứng chỉ toeic tuyển công chức

Hoàng Dung

07:52 19/09/2017

Có 1 Trả lời

2

Chuyển công tác đối với nhân viên y tế trường học

Nguyễn Thị Hương Giang

10:31 18/09/2017

Có 1 Trả lời

3

Thành lập các cụm công nghiệp tại Thạch Thất

Phan Văn Hùng

08:48 14/09/2017

Có 1 Trả lời

4

Chuyển loại viên chức, cách thức, điều kiện

Nguyễn Thị Thu Hoài

18:35 09/09/2017

Có 1 Trả lời

5

Thi thăng hạng giáo viên

Mai Sim

21:38 08/09/2017

Có 1 Trả lời

6

Tuyển dụng công chức cấp xã

Vũ Thị Thu Hà

17:53 06/09/2017

Có 2 Trả lời

7

Việc quy đổi chứng chỉ về chứng chỉ ngoại ngữ và tin học

Đỗ Văn Huân

16:05 06/09/2017

Có 1 Trả lời

8

Tiêu chuẩn cụ thể thi công chức cấp xã

Hà Thu Trang

13:48 06/09/2017

Có 1 Trả lời

9

Thời hạn của chứng chỉ tin học, tiếng anh

Đỗ Văn Huân

02:22 31/08/2017

Có 1 Trả lời

10

Lao động hợp đồng theo Nghị định 68 có được hưởng chế độ phụ cấp công vụ 25% không?

Hà Văn Hiếu

10:50 29/08/2017

Có 1 Trả lời

Tổng số 422 Câu hỏi / 43 trang

Trang: