STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Tiêu chuẩn nước bể bơi

Phạm Tuấn Đạt

16:48 14/08/2017

Có 1 Trả lời

2

Chế độ nghỉ bù thai sản

Chu Thị Cúc

16:32 11/08/2017

Có 1 Trả lời

3

Thủ tục, hồ sơ đăng ký lao động, thang bảng lương

Bùi Linh

14:49 10/08/2017

Có 1 Trả lời

4

Chế độ BHXH

Nguyễn Văn Hung

10:53 08/08/2017

Có 1 Trả lời

5

Luật DQTV

Vũ Trọng Thuỷ

17:32 07/08/2017

Có 1 Trả lời

6

Ngày thi công chức giáo dục 2017

Vy Trần

16:19 07/08/2017

Có 1 Trả lời

7

Thi tuyển công chức

Nguyễn Thị Linh

22:13 04/08/2017

Có 1 Trả lời

8

Hỏi về thời hạn lấy ý kiến góp ý Dự thảo 2 tháng 6/2017 của UBND TP Hà Nội

Phạm Tuấn Đạt

17:03 18/07/2017

Có 1 Trả lời

9

Đất đai

Bùi Mỹ Trang

11:22 27/06/2017

Có 1 Trả lời

10

Đề nghị giải đáp vướng mắc khi cấp sổ đỏ

Nguyễn Văn Chính

17:38 15/06/2017

Có 1 Trả lời

Tổng số 40 Câu hỏi / 4 trang

Trang: