STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Tra cứu các quyết định của UBND TP Hà Nội

Lê Triệu Dương

10:02 12/10/2017

Có 1 Trả lời

2

Chế độ phụ cấp độc hại đối với nhân viên trực tiếp làm công tác thư viện trường học không phải giáo viên kiêm nhiệm

Hoàng Thị Thơm

21:15 10/10/2017

Có 1 Trả lời

3

Thủ tuc hành chính về chứng thực chữ ký trong hợp đồng

huong

07:41 10/10/2017

Có 1 Trả lời

4

Về cách xác định hạn mức công nhận quyền sử dụng đất

Van Binh

14:31 09/10/2017

Có 1 Trả lời

5

Quy định thu vé vào công viên Thống Nhất, Hà Nội

Kim Phan

18:12 08/10/2017

Có 2 Trả lời

6

Tinh giảm Y tế trường học

Trần Thị Thủy

10:19 08/10/2017

Có 1 Trả lời

7

Quyền lợi của Đảng viên 45 năm tuổi Đảng

Nguyễn Ngọc Tĩnh

19:32 07/10/2017

Có 1 Trả lời

8

Trao huy hiệu đảng

Vu Quang Cam - khu 3 - Chí Tiên - Thanh Ba - Phú Thọ

08:32 07/10/2017

Có 1 Trả lời

9

Chế độ tại bộ phận 1 cửa.

Nguyễn Thanh Hoa

06:31 04/10/2017

Có 1 Trả lời

10

Chuyển ngạch để hưởng phụ cấp theo Nghị định 54/2011/NĐ-CP

vominhthang

16:39 19/09/2017

Có 1 Trả lời

Tổng số 50 Câu hỏi / 5 trang

Trang: