STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Hỏi về thời hạn lấy ý kiến góp ý Dự thảo 2 tháng 6/2017 của UBND TP Hà Nội

Phạm Tuấn Đạt

17:03 18/07/2017

Có 1 Trả lời

2

Đất đai

Bùi Mỹ Trang

11:22 27/06/2017

Có 1 Trả lời

3

Đề nghị giải đáp vướng mắc khi cấp sổ đỏ

Nguyễn Văn Chính

17:38 15/06/2017

Có 1 Trả lời

4

Văn bản quy phạm pháp luật

Phùng Thị Minh Phương

09:33 09/05/2017

Có 1 Trả lời

5

Thời hạn xem xét giám đốc thẩm vụ án hình sự

Nguyễn Đức Thắng

14:35 06/05/2017

Có 1 Trả lời

6

Khi nào 5 Ban QLDA đầu tư xây dựng của TP đi vào hoạt động

Đỗ Thị Hải Đăng

18:16 17/04/2017

Có 1 Trả lời

7

Hỏi về phân loại đô thị

Minh Khôi

11:22 14/04/2017

Có 1 Trả lời

8

Chế độ bồi dưỡng cán bộ được phân công trực thường xuyên (chuyên trách) tiếp công dân, xử lý đơn ở cấp xã

Trịnh Văn Thắng

22:20 06/04/2017

Có 1 Trả lời

9

Giải thích tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng Việt Nam 2008 QCXDVN 01: 2008/BXD

Nguyễn Thị Hoài

15:15 25/02/2017

Có 1 Trả lời

10

Thẩm quyền thu hồi đất

Nguyễn Đức Thắng

17:35 24/02/2017

Có 1 Trả lời

Tổng số 33 Câu hỏi / 4 trang

Trang: