STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Tiến độ dự án

Trần Trọng Nghĩa

13:12 23/04/2018

Có 1 Trả lời

2

Lịch đấu thầu quyền kinh doanh Kiot tại tòa nhà tái định cư Tp vừa thu hồi

Nguyễn Thu Hà

12:24 20/04/2018

Có 1 Trả lời

3

Bồi thường khi di chuyển mồ mả đối với mộ vô chủ và có chủ

vũ văn mạnh

15:50 19/04/2018

Có 1 Trả lời

4

Phản ánh về đèn đường

Người dân

20:45 18/04/2018

Có 1 Trả lời

5

Xin bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Nguyễn Xuân Hoàng

18:51 18/04/2018

Có 1 Trả lời

6

Quy định số lượng cán bộ và chế độ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội

Nguyễn Thị Thu Thủy

08:32 16/04/2018

Có 1 Trả lời

7

HỘI NGHỊ NHÀ CHUNG CƯ

VŨ ĐỨC VINH

11:36 13/04/2018

Có 1 Trả lời

8

Đất tái định cư dân về ở được 5 năm nhưng vẫn chưa có đèn đường

Nguyễn Thị Thu

14:06 06/04/2018

Có 1 Trả lời

9

Khiếu nại về giá nước sạch

Thái Hồ Phương

13:29 06/04/2018

Có 1 Trả lời

10

Bao giờ mở rộng đoạn phố Trung Kính?

Ngô Mạnh Nghĩa

18:20 04/04/2018

Có 1 Trả lời

Tổng số 1367 Câu hỏi / 137 trang

Trang: