STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Tuyển sinh lớp 10 trường công lập

Lưu Gia Huy

21:13 02/11/2017

Có 1 Trả lời

2

Điều chuyển công tác

Lê Quang Sơn

15:00 02/11/2017

Có 1 Trả lời

3

Chuyển trường trong cấp học

Bùi Ánh Dương

20:11 22/10/2017

Có 1 Trả lời

4

Điều kiện thi thăng hạng giáo viên

Thu

04:22 20/10/2017

Có 1 Trả lời

5

Luân chuyển Hiệu trưởng giữa các trường cấp 1 và cấp 2

Dung

19:57 14/09/2017

Có 1 Trả lời

6

Thủ tục chuyển đổi từ giáo viên dạy Tin học sang giáo viên dạy văn hóa

Nguyễn Thị Thuận

15:46 04/09/2017

Có 1 Trả lời

7

Tiết dạy thư viện

HUONG

15:14 22/08/2017

Có 1 Trả lời

8

Vấn đề dạy thêm trong trường học 2017

Tên

11:36 19/08/2017

Có 1 Trả lời

9

Y tế trường học

Nguyễn Thị Đào

12:21 12/08/2017

Có 1 Trả lời

10

Trình độ y tế trường học

Nguyễn Thị Dung

11:32 12/08/2017

Có 1 Trả lời

Tổng số 193 Câu hỏi / 20 trang

Trang: