STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Thành lập trung tâm dạy thêm ngoài nhà trường

Thanh Liêm

05:42 17/01/2018

Có 1 Trả lời

2

Khu vực xét tuyển vào 10

Lê Khải Văn

21:27 14/01/2018

Có 1 Trả lời

3

Xin hỏi về việc muốn được tạo điều kiện cho y tế học đường đi học liên thông

Nguyễn Nga

15:13 09/01/2018

Có 1 Trả lời

4

Hỏi về y tế học đường

Hoàng Anh

11:22 22/12/2017

Có 1 Trả lời

5

Thi nâng hạng giáo viên

Trung Hiếu

10:34 09/12/2017

Có 1 Trả lời

6

Thi vào lớp 10 công lập

Lê Dương

10:51 30/11/2017

Có 1 Trả lời

7

Hà Nội có giải pháp chống nạn bạo hành trẻ ở các trường Mầm non

Phạm Minh Huyền

08:12 28/11/2017

Có 1 Trả lời

8

Tuyển sinh lớp 10 trường công lập

Lưu Gia Huy

21:13 02/11/2017

Có 1 Trả lời

9

Điều chuyển công tác

Lê Quang Sơn

15:00 02/11/2017

Có 1 Trả lời

10

Chuyển trường trong cấp học

Bùi Ánh Dương

20:11 22/10/2017

Có 1 Trả lời

Tổng số 200 Câu hỏi / 20 trang

Trang: