STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Hỏi thủ tục hành chính về Đăng Ký tổ chức Hội Chợ Triển Lãm

Nguyễn Đức Toàn

11:37 13/03/2018

Có 2 Trả lời

2

Giấy khai sinh cho con

Nguyễn đắc tùng

19:34 12/03/2018

Có 1 Trả lời

3

Cấp giấy xác nhận hôn nhân theo thời điểm

Vũ Trường Long

18:39 07/03/2018

Có 1 Trả lời

4

Xây dựng trên đất nông nghiệp

sơn

08:59 03/03/2018

Có 1 Trả lời

5

Xin giải thích về Mục đích SD đất và Chức năng SD đất

Trần Việt Hùng

19:28 02/03/2018

Có 1 Trả lời

6

Hỏi về việc đăng ký sử dụng tạm thời vỉa hè

Nguyễn Văn Minh

17:32 27/02/2018

Có 1 Trả lời

7

Xin giấy xác nhận nhân sự

Vũ Trường Thanh

19:27 10/02/2018

Có 1 Trả lời

8

Hỏi thủ tục làm thẻ căn cước

Nguyễn Vân Trang

10:14 08/02/2018

Có 1 Trả lời

9

Hỏi về Cấp giấy xác nhận nhân thân

Nguyễn Hồng Nhung

08:22 03/02/2018

Có 1 Trả lời

10

Hỏi thông tin làm lại giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ

Hoàng Minh Trang

10:01 24/01/2018

Có 1 Trả lời

Tổng số 733 Câu hỏi / 74 trang

Trang: