STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Chính sách đối với thân nhân Liệt sĩ

Thư Trần

13:38 06/09/2017

Có 1 Trả lời

2

Loa phát thanh tại khu dân cư quá ồn

Nguyễn Ngọc Khánh

10:50 26/08/2017

Có 1 Trả lời

3

Xác nhận đóng thuế giảm trừ gia cảnh

Nguyễn Thị Hương Lan

11:50 23/08/2017

Có 1 Trả lời

4

Hỏi chính sách người có công

Nguyễn Văn Hùng

14:46 18/08/2017

Có 1 Trả lời

5

Trật tự đô thị

Đỗ Tuấn Hưng

03:04 02/08/2017

Có 1 Trả lời

6

Lấn chiếm vỉa hè lòng đường ở phố Ngọc Hà ngay cạnh Lăng Bác

Công dân phường Đội Cấn

07:53 29/07/2017

Có 1 Trả lời

7

Nhà văn hóa tổ dân phố

Nguyễn Hà Bắc

09:39 28/07/2017

Có 1 Trả lời

8

Chế độ thân nhân liệt sĩ

Truong Thi Hoa Mai

18:18 17/07/2017

Có 1 Trả lời

9

Sửa đổi và cấp lại giấy phép cho karaoke

Pham Huu Khanh

23:43 20/06/2017

Có 1 Trả lời

10

Sủa đổi và cấp lại giấy phép cho karaoke

pham huu khanh

16:41 17/06/2017

Có 1 Trả lời

Tổng số 111 Câu hỏi / 12 trang

Trang: