STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Hỏi về việc thu phí tại công viên Yên Sở

Nguyen Nhat

12:37 22/03/2018

Có 1 Trả lời

2

Công dân thủ đô ưu tú

Vũ Văn Thái

10:42 28/02/2018

Có 1 Trả lời

3

Chế độ khi nghỉ thai sản trùng thời gian nghỉ hè của giáo viên

Nguyễn Diệu Anh

14:35 21/02/2018

Có 1 Trả lời

4

Số hộ nghèo, cận nghèo qua các năm.

Hoàng Thị Hằng

14:52 06/02/2018

Có 1 Trả lời

5

Chính sách nguời có công

Nguyễn Tiến Đạt

20:47 22/11/2017

Có 1 Trả lời

6

Quy định về Công viên Thống Nhất - Hai Bà Trưng

Lộc Thị Khánh Ly

14:23 11/11/2017

Có 1 Trả lời

7

Thắc mắc Thủ tục xin cấp số nhà tại phường Phú Đô

Cong

15:52 25/10/2017

Có 1 Trả lời

8

Chế độ bệnh nghề nghiệp

Nguyễn Thị Minh

15:46 09/10/2017

Có 1 Trả lời

9

Chính sách đối với thân nhân Liệt sĩ

Thư Trần

13:38 06/09/2017

Có 1 Trả lời

10

Loa phát thanh tại khu dân cư quá ồn

Nguyễn Ngọc Khánh

10:50 26/08/2017

Có 1 Trả lời

Tổng số 119 Câu hỏi / 12 trang

Trang: