STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Thi tuyển công chức cấp xã năm 2018

Huyền Diệp

14:23 14/03/2018

Có 1 Trả lời

2

Thi công chức xã phường

NGUYỄN THỊ NHẬT

09:20 08/02/2018

Có 1 Trả lời

3

Thi công chức xã phường

Trần Hoàng Nam

23:04 05/02/2018

Có 1 Trả lời

4

Hợp đồng lao động

Hoa

15:36 05/02/2018

Có 1 Trả lời

5

Xét tuyển công chức

Nguyễn Ngọc Kiên

18:14 02/02/2018

Có 1 Trả lời

6

Kiến nghị về việc tinh giảm biên chế

Hồ Minh Chiến

12:48 01/02/2018

Có 1 Trả lời

7

Thi công chức 2018

Tuấn Anh

01:58 20/01/2018

Có 1 Trả lời

8

Về phụ cấp công vụ đối với công chức tập sự

Hiếu

15:09 27/12/2017

Có 1 Trả lời

9

Chứng chỉ tiếng anh Toefl đạt 370 liệu có được công nhận như trình độ A2 khi dự thi công chức trong kì thi công chức năm 2018 của Hà Nội

Hoàng Hữu Phúc

23:21 07/12/2017

Có 1 Trả lời

10

Chứng chỉ tiếng anh B thay cho A2 được không

ĐẶNG THỊ HUYỀN

11:36 29/11/2017

Có 1 Trả lời

Tổng số 454 Câu hỏi / 46 trang

Trang: