STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Tiêu chuẩn phó chủ tịch xã

Mùa A Sà

10:14 28/12/2017

Có 1 Trả lời

2

Quy định chuyển công tác

Lê dũng

23:39 26/12/2017

Có 1 Trả lời

3

Thủ tục chuyển hộ khẩu trong cùng quận

Nguyễn Văn Thiêm

18:07 26/12/2017

Có 1 Trả lời

4

Tra cứu các quyết định của UBND TP Hà Nội

Lê Triệu Dương

10:02 12/10/2017

Có 1 Trả lời

5

Chế độ phụ cấp độc hại đối với nhân viên trực tiếp làm công tác thư viện trường học không phải giáo viên kiêm nhiệm

Hoàng Thị Thơm

21:15 10/10/2017

Có 1 Trả lời

6

Thủ tuc hành chính về chứng thực chữ ký trong hợp đồng

huong

07:41 10/10/2017

Có 1 Trả lời

7

Về cách xác định hạn mức công nhận quyền sử dụng đất

Van Binh

14:31 09/10/2017

Có 1 Trả lời

8

Quy định thu vé vào công viên Thống Nhất, Hà Nội

Kim Phan

18:12 08/10/2017

Có 2 Trả lời

9

Tinh giảm Y tế trường học

Trần Thị Thủy

10:19 08/10/2017

Có 1 Trả lời

10

Quyền lợi của Đảng viên 45 năm tuổi Đảng

Nguyễn Ngọc Tĩnh

19:32 07/10/2017

Có 1 Trả lời

Tổng số 53 Câu hỏi / 6 trang

Trang: