STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Nhiệm vụ Công chức văn phòng thống kê xã

Lê Thị Hoa

15:57 17/01/2018

Có 1 Trả lời

2

Khiếu kiện về Mã số thuế TNCN

Việt Anh

22:29 16/01/2018

Có 1 Trả lời

3

Xin văn bản của UBND thành phố Hà Nội ban hành

Nguyễn Danh Trường

10:55 16/01/2018

Có 1 Trả lời

4

Thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động bán cổ phần trong doanh nghiệp

Nguyễn Thị Nin

11:06 15/01/2018

Có 1 Trả lời

5

Mong UBND thành phố trả lời đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị của gia đình

nguyễn quang hưng

23:15 13/01/2018

Có 1 Trả lời

6

Phân cấp thẩm quyền quyết định bán đấu tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước

Phạm Anh Tuấn

18:38 08/01/2018

Có 1 Trả lời

7

Vấn đề về giải quyết khiếu nại tố cáo

nguyễn quang hưng

22:23 07/01/2018

Có 1 Trả lời

8

Căn cứ để xác định ngày hình thành thửa đất

Hoàng Long

21:53 07/01/2018

Có 1 Trả lời

9

Chế độ cho cán bộ 1 của

Nguyễn Thị Thu Huyền

17:18 05/01/2018

Có 1 Trả lời

10

Xin hỏi lịch tiếp công dân năm 2018

Giang Thị Vân

21:27 04/01/2018

Có 1 Trả lời

Tổng số 1324 Câu hỏi / 133 trang

Trang: