STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Thủ tục niêm yết khai nhận thừa kế

Vũ Thị Hương Thảo

10:44 21/03/2018

Có 1 Trả lời

2

Chuyển mục đích sử dụng đất có phải đấu giá không?

Minh Khang

10:57 16/03/2018

Có 1 Trả lời

3

Đề nghị cung cấp văn bản số 1124/UBND-TNMT ngày 29/02/2016

Vũ Thị Thanh Hương

10:04 14/03/2018

Có 1 Trả lời

4

Xin giải thích về Mục đích SD đất và Chức năng SD đất (tiếp theo)

Trần Việt Hùng

21:45 12/03/2018

Có 1 Trả lời

5

Thư phản ánh kiến nghị gửi từ tháng 3/2017 đến nay chưa nhận được thư trả lời

Nguyễn Thị Kim Tuyến

11:26 07/03/2018

Có 1 Trả lời

6

Thời ngan nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè

Lương Phi Tân

20:04 06/03/2018

Có 1 Trả lời

7

Tin nhắn từ UBND_HaNoi

Đặng Ngọc Ánh

13:24 06/03/2018

Có 1 Trả lời

8

Xin văn bản quản lý nhà nước

Trịnh Văn Thắng

10:08 26/02/2018

Có 1 Trả lời

9

Chế độ với đảng viên có trên 50 năm tuổi đảng, không có lương và có bảo hiểm y tế tại Hà Nội

Vũ Cường

15:43 23/02/2018

Có 1 Trả lời

10

Giá vé trông giữ xe đạp xe máy khi vào công viên

Lê Đình Ất

15:50 22/02/2018

Có 1 Trả lời

Tổng số 1347 Câu hỏi / 135 trang

Trang: