STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Thời hạn giải quyết khiếu lại và thời hiệu của quyết định giải quết khiếu nại về đất đai

Đỗ Viết Kết

22:39 14/11/2017

Có 1 Trả lời

2

Chi phí khi lắp mới công tơ điện, nuớc sinh hoạt

Phan Duy Thắng

10:58 11/11/2017

Có 1 Trả lời

3

Nộp tiền sử dụng đất

Lê Văn Duệ

09:17 10/11/2017

Có 1 Trả lời

4

Cử tri đại diện hộ gia đình

Trần Thị Hoa

09:45 09/11/2017

Có 1 Trả lời

5

Bầu cử

Nguyễn Xuân Trường

20:50 07/11/2017

Có 1 Trả lời

6

Về nước sạch tại Chung cư Ecogreen Nguyễn Xiển

NGUYỄN NGỌC DƯ

10:40 05/11/2017

Có 1 Trả lời

7

Tinh giảm biên chế y tế học đường

Thùy Linh

09:58 01/11/2017

Có 1 Trả lời

8

Văn bản hướng dẫn về xác định lại diện tích đất ở

Đỗ viết kết

01:07 01/11/2017

Có 1 Trả lời

9

Xây dựng nhà ở lấn chiếm rãnh thoát nước chảy chung có đúng pháp luật

Nguyễn Văn Tuyền

15:40 25/10/2017

Có 1 Trả lời

10

Cách đăng ký, kê khai thông tin và nộp thuế cho cơ sở sản xuất mà không thành lập chi nhánh

Hương Dịu

08:34 25/10/2017

Có 1 Trả lời

Tổng số 1288 Câu hỏi / 129 trang

Trang: