STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Cơ cấu làm việc của bộ phận 1 cửa cấp xã

ngocbich

15:20 17/05/2018

Có 1 Trả lời

2

Đào tạo, bồi dưỡng

Nguyễn Thị Nga

16:00 12/05/2018

Có 1 Trả lời

3

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã

Nguyễn Thanh Tùng

14:59 10/05/2018

Có 1 Trả lời

4

Áp dụng tên đường, đoạn đường để xác định giá đất

Văn Thuấn

14:38 10/04/2018

Có 2 Trả lời

5

Thủ tục hành chính cấp xã

Đỗ Trọng Đoàn

16:40 13/03/2018

Có 1 Trả lời

6

Chế độ bồi dưỡng của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Nguyễn xuân Trường

08:52 01/03/2018

Có 1 Trả lời

7

Về một số giấy tờ khi xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Văn Thuấn

13:55 20/09/2017

Có 1 Trả lời

8

Kiểm soát thủ tục hành chính

Nghiêm Thị Phương Chi

16:55 15/09/2017

Có 1 Trả lời

9

Về tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại hai phường Yên Nghĩa và Đồng Mai

Văn Thuấn

11:44 05/09/2017

Có 1 Trả lời

10

Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai ở cấp xã

Đoàn Hoàng

14:12 25/08/2017

Có 1 Trả lời

Tổng số 38 Câu hỏi / 4 trang

Trang: