STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Số hộ nghèo, cận nghèo qua các năm.

Hoàng Thị Hằng

14:52 06/02/2018

Có 1 Trả lời

2

Chính sách nguời có công

Nguyễn Tiến Đạt

20:47 22/11/2017

Có 1 Trả lời

3

Quy định về Công viên Thống Nhất - Hai Bà Trưng

Lộc Thị Khánh Ly

14:23 11/11/2017

Có 1 Trả lời

4

Thắc mắc Thủ tục xin cấp số nhà tại phường Phú Đô

Cong

15:52 25/10/2017

Có 1 Trả lời

5

Chế độ bệnh nghề nghiệp

Nguyễn Thị Minh

15:46 09/10/2017

Có 1 Trả lời

6

Chính sách đối với thân nhân Liệt sĩ

Thư Trần

13:38 06/09/2017

Có 1 Trả lời

7

Loa phát thanh tại khu dân cư quá ồn

Nguyễn Ngọc Khánh

10:50 26/08/2017

Có 1 Trả lời

8

Xác nhận đóng thuế giảm trừ gia cảnh

Nguyễn Thị Hương Lan

11:50 23/08/2017

Có 1 Trả lời

9

Hỏi chính sách người có công

Nguyễn Văn Hùng

14:46 18/08/2017

Có 1 Trả lời

10

Trật tự đô thị

Đỗ Tuấn Hưng

03:04 02/08/2017

Có 1 Trả lời

Tổng số 116 Câu hỏi / 12 trang

Trang: