STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Mã số học sinh

Phương Linh

23:09 16/05/2018

Có 1 Trả lời

2

Cơ chế thu và sử dụng học phí khối mầm non trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nguyễn Thị Hiền

17:23 16/05/2018

Có 1 Trả lời

3

Xem lực học và điểm thi

Hoàng quyên

23:03 13/05/2018

Có 1 Trả lời

4

Quy định nào nhân viên nấu ăn trong trường mầm non công lập được nghỉ hè 12 ngày

Hoàng Thị Oanh

22:14 09/05/2018

Có 1 Trả lời

5

Về thủ tục chuyển trường và thi tuyển vào lớp 10 ở Hà Nội khi gia đình chuyển nơi ở từ tỉnh khác về Hà Nội

Hà Quyên

14:30 09/05/2018

Có 1 Trả lời

6

Viên chức xin nghỉ hưu trước so với quy định được hưởng quyền lợi gì ?

Nguyễn Thị Kim Ngân

23:04 03/05/2018

Có 1 Trả lời

7

Chế độ nghỉ hè của giáo viên dạy tại trung tâm giáo dục nghề nghiệp

Nguyễn Quốc Huy

23:38 02/05/2018

Có 1 Trả lời

8

Kì thi vào lớp 10 THPT

Lưu Gia Huy

23:20 08/04/2018

Có 1 Trả lời

9

Hỏi về thủ tục thay đổi họ tên của học sinh

Nguyễn Thị Khánh Nga

08:53 06/04/2018

Có 1 Trả lời

10

Chế độ làm viêc/tuần của nhân viên ngành giáo dục

Hoàng Mai Anh

09:26 30/03/2018

Có 1 Trả lời

Tổng số 213 Câu hỏi / 22 trang

Trang: