STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Căn cước công dân

Nguyễn Sỹ Thành

09:59 21/05/2018

Có 1 Trả lời

2

Làm thẻ căn cước công dân

nguyen thi tuoi

07:54 19/05/2018

Có 1 Trả lời

3

Thủ tục chuyển khẩu từ tỉnh về Thanh Trì Hà Nội

Lê Oanh

19:08 16/05/2018

Có 1 Trả lời

4

Thời gian trả kết quả thủ tục hành chính về khuyến mại.

Nguyễn Thị Thanh Hải

18:10 16/05/2018

Có 1 Trả lời

5

Hạn thẻ Căn cước công dân

Nguyễn Minh Duy

16:36 10/05/2018

Có 1 Trả lời

6

Bảo Hiểm Xã Hội

Hằng

20:42 09/05/2018

Có 1 Trả lời

7

Đề nghị cập nhật số chứng minh thư mới trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Vũ Hồng Hạnh

08:17 07/05/2018

Có 1 Trả lời

8

Thời gian cấp đổi thẻ căn cước công dân

Tạ Quang Vinh

11:33 05/05/2018

Có 1 Trả lời

9

Hạn thẻ căn cước công dân (ngày cấp 23/4/18 hết hạn 08/6/2021)?

TRẦN THỊ THU HUYỀN

11:48 04/05/2018

Có 1 Trả lời

10

Nhận đuợc tin nhắn từ UBND Hà Nội

Võ Thị Hồng Minh

14:42 03/05/2018

Có 1 Trả lời

Tổng số 750 Câu hỏi / 75 trang

Trang: