STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Hỏi về sổ đỏ

Nguyễn Thu Hằng

10:42 03/04/2018

Có 1 Trả lời

2

Hỏi về vấn đề giải quyết tranh chấp đất đai

Lê Tiến

17:58 02/04/2018

Có 1 Trả lời

3

Thủ tục và hồ sơ bàn giao căn hộ

Đỗ Hoàng Hiền

09:59 27/03/2018

Có 1 Trả lời

4

Tiêu chuẩn phó chủ tịch xã

Mùa A Sà

10:14 28/12/2017

Có 1 Trả lời

5

Quy định chuyển công tác

Lê dũng

23:39 26/12/2017

Có 1 Trả lời

6

Thủ tục chuyển hộ khẩu trong cùng quận

Nguyễn Văn Thiêm

18:07 26/12/2017

Có 1 Trả lời

7

Tra cứu các quyết định của UBND TP Hà Nội

Lê Triệu Dương

10:02 12/10/2017

Có 1 Trả lời

8

Chế độ phụ cấp độc hại đối với nhân viên trực tiếp làm công tác thư viện trường học không phải giáo viên kiêm nhiệm

Hoàng Thị Thơm

21:15 10/10/2017

Có 1 Trả lời

9

Thủ tuc hành chính về chứng thực chữ ký trong hợp đồng

huong

07:41 10/10/2017

Có 1 Trả lời

10

Về cách xác định hạn mức công nhận quyền sử dụng đất

Van Binh

14:31 09/10/2017

Có 1 Trả lời

Tổng số 56 Câu hỏi / 6 trang

Trang: