HNP – Cục Thống kê Hà Nội vừa có báo cáo về một số vấn đề xã hội trong năm 2017 trên địa bàn thành phố Hà Nội như: Giáo dục và đào tạo; Y tế; An sinh xã hội.

Xem chi tiết...

HNP – Cục thống kê Hà Nội vừa có báo cáo về tình hình sản xuất lâm nghiệp và thủy sản năm 2017 của Hà Nội. Theo đó, diện tích rừng trồng mới ước đạt 265 ha; sản lượng thủy sản ước đạt 95.280 tấn.

Xem chi tiết...

HNP – Theo Cục Thống kê TP Hà Nội, năm 2017 Thành phố đã thu hút được 462 dự án mới có vốn đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký 2,4 tỷ USD. Đồng thời, Thành phố chấp thuận đầu tư 160 dự án có vốn ngoài ngân sách với số vốn đăng ký 110 nghìn tỷ đồng và tiếp nhận 128 dự án theo hình thức PPP.

Xem chi tiết...

HNP - Theo Báo cáo của Cục Thống kê Hà Nội, ước tính cả năm 2017, khách quốc tế đến Hà Nội đạt 3.755 nghìn lượt khách, tăng 29,4% so cùng kỳ.

Xem chi tiết...

HNP – Cục Thống kê Hà Nội vừa có báo cáo về tình hình dân số và lao động trên địa bàn Thành phố năm 2017. Theo đó, dân số trung bình là 7.654,8 nghìn người, tăng 1,8% so với năm trước; lực lượng trong độ tuổi lao động là 3,8 triệu người.

Xem chi tiết...

HNP – Theo Cục Thống kê Hà Nội, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 12/2017 của Hà Nội tăng 4,8% so với tháng trước và tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước. Cộng dồn cả năm 2017, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Xem chi tiết...

HNP - Cục Thống kê Hà Nội cho biết, ước tính năm 2017, vốn đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố Hà Nội đạt 308.219 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn nhà nước trên địa bàn tăng 2,7%; vốn ngoài nhà nước tăng 18,1%, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 7,4%.

Xem chi tiết...

HNP - Theo Báo cáo của Cục Thống kê Hà Nội, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn Thủ đô tháng 12/2017 giảm nhẹ.

Xem chi tiết...

HNP – Cục Thống kê Hà Nội vừa có báo cáo về tình hình triển khai và tiến độ một số công trình, dự án trên địa bàn Thành phố, cụ thể như sau:

Xem chi tiết...

HNP – Cục Thống kê Hà Nội vừa công bố tình hình kinh tế xã hội tháng 12 và ước cả năm 2017, theo đó, tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn Hà Nội năm 2017 tăng 8,5% so cùng kỳ năm trước.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem