HNP - Cục Thống kê Hà Nội vừa có báo cáo về tình hình nội ngoại thương trên địa bàn Thành phố trong tháng 2/2018. Theo đó, ước tính tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng Hai đạt 217.094 tỷ đồng, tăng 0,9% so với tháng trước. Trị giá xuất khẩu ước đạt 993 triệu USD và trị giá nhập khẩu ước đạt 2.490 triệu USD.

Xem chi tiết...

HNP - Cục Thống kê Hà Nội cho biết, khối lượng hàng hóa vận chuyển tháng Hai đạt 61 triệu tấn, tăng 0,5% so tháng trước và tăng 8% so cùng kỳ năm trước; số lượt hành khách vận chuyển đạt 44 triệu lượt khách, tăng 4,3% và tăng 11,3%.

Xem chi tiết...

HNP - Cục Thống kê Hà Nội vừa thống kê, lượng khách quốc tế đến Hà Nội trong tháng Hai ước đạt 366 nghìn lượt người, giảm 6,9% so với tháng trước và tăng 23,8% so với năm 2017.

Xem chi tiết...

HNP - Theo Báo cáo của Cục thống kê Hà Nội, diện tích trồng rừng đến cuối tháng Hai ước đạt 16ha; diện tích nuôi thả thủy sản toàn Thành phố đạt 2.195 ha.

Xem chi tiết...

HNP - Theo Báo cáo của Cục thống kê Hà Nội, dự án tuyến đường sắt đô thị đoạn Nhổn - Ga Hà Nội đang được chủ đầu tư tiếp tục đẩy mạnh quản lý chặt chẽ, đảm bảo chất lượng thi công công trình, an toàn lao động vệ sinh môi trường, đảm bảo giao thông trên các công trường và đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu.

Xem chi tiết...

HNP - Theo Báo cáo của Cục Thống kê Hà Nội, sản xuất nông nghiệp tháng 2/2018 toàn Thành phố cơ bản đã thu hoạch xong các loại cây trồng vụ đông và đang tập trung triển khai kế hoạch sản xuất vụ xuân; tình hình chăn nuôi nhìn chung ổn định và phát triển thuận lợi.

Xem chi tiết...

HNP - Theo số liệu công bố của Cục Thống Kê Hà Nội, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng Hai của Hà Nội giảm 24,2% so với tháng trước và tăng 4,6% so với cùng kỳ. Cộng dồn 2 tháng đầu năm, chỉ sản xuất công nghiệp tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2017.

Xem chi tiết...

HNP - Theo Báo cáo của Cục thống kê Hà Nội, chỉ số giá tiêu dùng tháng 2/2018 của toàn Thành phố tăng 0,89% so với tháng trước và tăng 2,86% so với cùng kỳ.

Xem chi tiết...

HNP - Cục Thống kê Hà Nội vừa công bố một số chỉ tiêu kinh tế xã hội trên địa bàn Thành phố cũng như của cả nước trong tháng Hai năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - Cục Thống kê vừa có báo cáo số 53/BC-CTK ngày 23/02/2018 về tình hình kinh tế - xã hội tháng Hai năm 2018 của Thủ đô Hà Nội.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem