HNP - Cục Thống kê Hà Nội vừa cho biết, lượng khách quốc tế đến Hà Nội trong tháng Tư ước đạt 430 nghìn lượt người, giảm 6,8% so với tháng trước và tăng 33,5% so với năm 2017.

Xem chi tiết...

HNP - Cục Thống kê Hà Nội cho biết, khối lượng hàng hóa vận chuyển tháng Tư đạt 64 triệu tấn, tăng 2,1% so tháng trước và tăng 7,8% so cùng kỳ năm trước; số lượt hành khách vận chuyển đạt 46 triệu lượt khách, tăng 3,4% và tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Xem chi tiết...

HNP - Cục Thống kê Hà Nội vừa có báo cáo về tình hình nội ngoại thương trên địa bàn Thành phố trong tháng 4/2018. Ước tính tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng Tư đạt 192.518 tỷ đồng tăng 1,2% so với tháng trước. Trị giá xuất khẩu ước đạt 970 triệu USD và trị giá nhập khẩu ước đạt 2.365 triệu USD.

Xem chi tiết...

HNP - Theo số liệu công bố của Cục Thống Kê, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng tư của Hà Nội tăng 3,1% so với tháng trước và tăng 6,6% so với cùng kỳ. Cộng dồn 4 tháng đầu năm, chỉ sản xuất công nghiệp tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2017.

Xem chi tiết...

HNP – Cục thống kê Hà Nội vừa có báo cáo về tình hình lâm nghiệp và thủy sản tháng 4/2018 của Thủ đô. Theo đó, diện tích trồng rừng mới trong tháng ước đạt 21 ha tăng 5% và sản lượng thủy sản đạt 4.562 tấn tăng 4,1% so cùng kỳ so với cùng kỳ. Cộng dồn từ đầu năm, diện tích rừng trồng đạt 57 ha, tăng 1,8%; sản lượng thủy sản đạt 29.679 tấn, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Xem chi tiết...

HNP - Theo Báo cáo của Cục Thống kê Hà Nội, sản xuất nông nghiệp tháng 4/2018 toàn Thành phố đang tập trung triển khai sản xuất vụ Xuân; tình hình chăn nuôi nhìn chung ổn định và phát triển thuận lợi.

Xem chi tiết...

HNP - Theo báo cáo của Cục Thống kê Hà Nội, trong tháng 4 năm 2018, thành phố Hà Nội đã và đang tiếp tục triển khai các công trình, dự án trên địa bàn, cụ thể như sau:

Xem chi tiết...

HNP - Theo Báo cáo của Cục thống kê Hà Nội, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2018 giảm 0,06% so với tháng trước và tăng 2,62% so bình quân cùng kỳ. Nguyên nhân CPI trong tháng giảm là do có 5/11 nhóm hàng có chỉ số giảm. 

Xem chi tiết...

HNP - Báo cáo số 139/BC-CTK ngày 24/4/2018 của Cục Thống kê Hà Nội về tình hình kinh tế - xã hội tháng Tư năm 2018 của Thủ đô Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP – Cục Thống kê Hà Nội vừa có báo cáo về tình hình triển khai và tiến độ thực hiện một số công trình, dự án trên địa bàn Thành phố, cụ thể như sau:

Xem chi tiết...

Bài viết Xem