HNP - Cục Thống kê Hà Nội vừa công bố số liệu tài chính ngân hàng và thị trường chứng khoán của Thủ đô Hà Nội trong tháng 5/2017. Theo đó, vốn huy động từ các tổ chức tín dụng trên toàn Thành phố ước đạt 1.717 nghìn tỷ đồng, tăng 0,9% so tháng trước; Cả hai sàn giao dịch chứng khoán HNX và Upcom đều có số doanh nghiệp niêm yết tăng nhanh.

Xem chi tiết...

HNP - Cục thống kê Hà Nội vừa có báo cáo về tình hình lâm nghiệp và thủy sản tháng 5/2017 của Hà Nội. Theo đó, diện tích trồng rừng trong tháng ước đạt 45 ha; Sản lượng thủy sản ước đạt 9.705 tấn. Cộng dồn từ đầu năm, diện tích rừng trồng đạt 134 ha, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước; Sản lượng thủy sản đạt 37.172 tấn tăng 0,3%.

Xem chi tiết...

HNP - Theo Cục Thống kê Hà Nội, tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng Năm đạt 185.794 tỷ đồng, tăng 1% so với tháng trước và tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.088 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 2.530 triệu USD.

Xem chi tiết...

HNP – Cục Thống kê Hà Nội cho biết, tính đến tháng Năm năm 2017 toàn Thành phố đã gieo trồng 96.902 ha lúa, bằng 97,3% kế hoạch; Các loại cây trồng đang trong thời kỳ phát triển tốt; Tình hình chăn nuôi tương đối ổn định và có xu hướng tăng nhẹ.

Xem chi tiết...

HNP - Cục thống kê Hà Nội cho biết, tổng doanh thu hoạt động vận tải trong tháng Năm đạt 6.617 tỷ đồng tăng 0,6% so tháng trước và tăng 6,5% so cùng kỳ. Trong đó, kinh tế nhà nước đạt 973 tỷ đồng tăng 0,6% và tăng 5,6%; kinh tế ngoài nhà nước đạt 4.217 tỷ đồng tăng 0,6% và tăng 6,4%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 1.427 tỷ đồng tăng 0,3% và tăng 7,1%.

Xem chi tiết...

HNP - Cục Thống kê Hà Nội vừa công bố một số chỉ tiêu kinh tế xã hội trên địa bàn Thành phố cũng như của cả nước trong Tháng 5/2017.

Xem chi tiết...

HNP – Cục Thống kê vừa có báo cáo số 184/BC-CTK ngày 22/5/2017 về tình hình kinh tế - xã hội tháng Năm và 5 tháng đầu năm 2017 của Thủ đô Hà Nội.  

Xem chi tiết...

HNP - Cục Thống kê Hà Nội vừa cho biết, lượng khách quốc tế đến Hà Nội trong tháng 5/2017 ước đạt 260 nghìn lượt người, giảm 19,3% so với tháng trước và tăng 31,8% so với cùng kỳ năm 2016. Tính chung 5 tháng, lượng khách ước đạt 1.516 nghìn lượt, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Xem chi tiết...

HNP – Theo số liệu công bố của Cục Thống kê Hà Nội, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5/2017 của Hà Nội tăng 7,7% so với tháng trước và tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước. Cộng dồn 5 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,9% so cùng kỳ năm 2016.

Xem chi tiết...

HNP - Theo báo cáo của Cục Thống kê Hà Nội, trong tháng 5, thành phố Hà Nội tập trung triển khai các gói thầu của dự án đường sắt đô thị đoạn Nhổn - Ga Hà Nội, cụ thể như sau:

Xem chi tiết...

Bài viết Xem