HNP – Cục Thống kê Hà Nội cho biết, tháng 8/2017, số lượng hành khách vận chuyển tăng 0,2% so tháng trước và tăng 8,6% so cùng kỳ; khối lượng hàng hóa vận chuyển ước tăng 0.7% và 11,9%.

Xem chi tiết...

HNP – Cục Thống kê Hà Nội cho biết, nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội tháng 8/2017 đạt 1.783 nghìn tỷ đồng, tăng 1,2% so tháng trước và tăng 15,7% so cùng kỳ.

Xem chi tiết...

HNP – Theo số liệu công bố của Cục Thống kê Hà Nội, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8/2017 của Hà Nội tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,5% so cùng kỳ năm 2016.

Xem chi tiết...

HNP - Theo Cục Thống kê Hà Nội, tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng Tám đạt 202.566 tỷ, tăng 2,1% so với tháng trước và tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 982 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 2.658 triệu USD.

Xem chi tiết...

HNP - Theo báo cáo của Cục Thống kê Hà Nội, trong tháng 8, thành phố Hà Nội tập trung triển khai các gói thầu của dự án đường sắt đô thị đoạn Nhổn - Ga Hà Nội, cụ thể như sau:

Xem chi tiết...

HNP - Cục Thống kê Hà Nội vừa có thống kê về lượng khách quốc tế đến Hà Nội trong tháng Tám ước đạt 313 nghìn lượt người, tăng 9,9% so với tháng trước và tăng 53,8% so với năm trước.

Xem chi tiết...

HNP - Cục thống kê Hà Nội vừa có báo cáo về tình hình lâm nghiệp và thủy sản tháng 8 của Hà Nội. Theo đó, diện tích trồng rừng trong tháng ước đạt 17 ha; diện tích nuôi thả các loại thủy sản ước đạt 2.055 ha tăng 1% so với cùng kỳ năm 2016.

Xem chi tiết...

HNP – Theo Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và Tám tháng năm 2017 của Cục Thống kê Hà Nội, tình hình sản xuất cây trồng và vật nuôi toàn Thành phố ổn định. 

Xem chi tiết...

HNP - Cục Thống kê Hà Nội vừa công bố một số chỉ tiêu kinh tế xã hội trên địa bàn Thành phố cũng như của cả nước trong Tháng 8/2017.

Xem chi tiết...

HNP – Cục Thống kê vừa có báo cáo số 326/BC-CTK ngày 22/8/2017 về tình hình kinh tế - xã hội tháng  Tám và 8 tháng năm 2017 của Thủ đô Hà Nội.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem