HNP – Theo Cục Thống kê Hà Nội, nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội tháng 6/2017 đạt 1.733 nghìn tỷ đồng, tăng 0,9% so tháng trước và tăng 12,6% so cùng kỳ năm 2016.

Xem chi tiết...

HNP – Cục Thống kê Hà Nội cho biết, 6 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước của Hà Nội đạt 102.490 tỷ đồng, bằng 50,1% dự toán năm, tăng 18,2% so cùng kỳ; chi ngân sách nhà nước 26.884 tỷ đồng, đạt 34,4% dự toán, tăng 16,6%.

Xem chi tiết...

HNP – Cục Thống kê Hà Nội vừa có báo cáo về một số vấn đề xã hội trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn thành phố Hà Nội: Đời sống dân cư; Giải quyết việc làm; An sinh xã hội.

Xem chi tiết...

HNP - Cục thống kê Hà Nội vừa có báo cáo về tình hình lâm nghiệp và thủy sản 6 tháng đầu năm 2017 của Hà Nội. Theo đó, ước tính 6 tháng đầu năm diện tích rừng được trồng mới là 147 ha, tăng 4,3%; sản lượng thủy sản thu hoạch ước đạt 43.260 tấn, tăng 5,9% so cùng kỳ năm 2016. 

Xem chi tiết...

HNP - Theo Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng Sáu và 6 tháng đầu năm 2017 của Cục Thống kê Hà Nội, tình hình sản xuất cây trồng và vật nuôi toàn Thành phố tiếp tục ổn định. Thành phố cơ bản đã thu hoạch xong vụ lúa xuân và chuẩn bị kế hoạch gieo trồng vụ mùa. Chăn nuôi tăng trưởng khá.

Xem chi tiết...

HNP -  Cục Thống kê Hà Nội cho biết, so với tháng trước, khối lượng hàng hóa vận chuyển trong tháng 6/2017 tăng 0,9%; số lượt khách vận chuyển tăng 0,5%; số lượt hành khách luân chuyển tăng 0,8%; doanh thu vận chuyển hành khách tăng 0,6%.

Xem chi tiết...

HNP - Cục Thống kê Hà Nội cho biết, vốn đầu tư phát triển toàn thành phố Hà Nội trong 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 117.281 tỷ đồng, tăng 9,9% so cùng kỳ năm 2016. 

Xem chi tiết...

HNP – Theo số liệu công bố của Cục Thống kê Hà Nội, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 6/2017 của Hà Nội tăng 2,1% so với tháng trước và tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước. Cộng dồn 6 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,1% so cùng kỳ năm 2016.

Xem chi tiết...

HNP - Theo Cục Thống kê Hà Nội, tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng Sáu đạt 187.491 tỷ, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.059 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 2.557 triệu USD.

Xem chi tiết...

HNP - Theo báo cáo của Cục Thống kê Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2017, thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai các công trình, dự án trên địa bàn, cụ thể như sau:

Xem chi tiết...

Bài viết Xem