Tình hình gieo trồng cây hàng năm và cây lâu năm của Thủ đô Hà Nội năm 2016 (16:46 30/12/2016)


HNP- Theo Cục Thống kê Hà Nội, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm ước đạt 281.953 ha, diện tích cây lâu năm đạt 21.065 ha.


So với năm 2015, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm năm 2016 giảm 4,2%. Nguyên nhân do Nhà nước thu hồi đất các quận Hà Đông, Thường Tín, Gia Lâm và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ trồng lúa sang trồng cây ăn quả, trồng hoa tại các huyện Thường Tín, Đan  Phượng, Gia Lâm, Mê Linh; chuyển từ trồng lúa sang nuôi trồng thủy sản tại các huyện Chương Mỹ, Mê Linh,  Phú Xuyên, Thường Tín... Trong đó, diện tích lúa cả năm đạt 197.165 ha, giảm 1,7%; diện tích ngô và cây lương thực có hạt khác đạt 19.854 ha, giảm 5,8%,...

 

Năm nay, diện tích gieo trồng vụ Đông xuân đạt 163.306 ha giảm 5,9% so với vụ Đông Xuân năm 2015. Trong đó diện tích gieo trồng đậu tương là giảm mạnh nhất 40,6%, còn lại các nông sản khác giảm lần lượt như: lúa  99.453 ha giảm 1,5%; ngô 15.877 ha, giảm  5,6%... riêng rau, đậu các loại 24.097 ha, tăng nhẹ 1,2%.

 

Toàn thành phố, diện tích gieo trồng vụ Mùa năm 2016 đạt 118.647 ha, giảm 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó: lúa 97.712 ha giảm 1,9%; đậu tương 1.242 ha, giảm 13,4%…tuy nhiên diện tích gieo trồng một số loại lại tăng: lạc 788 ha, tăng 12,3%;  rau đậu, hoa cây cảnh các loại 10.722 ha, tăng 2,3%; khoai lang 376 ha, tăng 1,1%...

 

Năng suất một số cây trồng chính đều giảm so với năm 2015 như: lúa đạt 56,5 tạ/ha, giảm 3,2%; sắn 193,6 tạ/ha, giảm 1,4%...còn lại một số loại có năng suất tăng nhưng tăng không đáng kể như: rau các loại đạt 207,7tạ/ha, tăng 1,3%; ngô 48,9tạ/ha, tăng 0,4%...

 

Cũng theo Cục Thống kê, sản lượng các cây trồng chính đều giảm, cụ thể: sản lượng lúa cả năm 2016 toàn thành phố đạt được 1.114 nghìn tấn, giảm 4,8% so với năm trước; Ngô cả năm đạt 97 nghìn tấn, giảm 5,4%; khoai lang đạt 35 nghìn tấn, giảm 11,1%...

 

Tính đến cuối năm 2016, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông trên địa bàn ước đạt 38.314 ha, giảm 8,9% so với cùng kỳ. Trong  đó, khoai lang 2.365 ha, giảm 12,3%; đậu tương 6.844 ha, giảm 35,3%... riêng rau các loại 15.827 ha, tăng 7,7%. Nguyên nhân chủ yếu tác động làm giảm diện tích gieo trồng cây vụ Đông là do: giá cả vật tư nông nghiệp tăng cao nên hiệu quả của sản xuất vụ Đông giảm; diện tích thu hoạch lúa mùa bằng máy đã gây khó khăn cho việc trồng cây đậu tương và một bộ phận nông dân chưa thực sự coi trọng vụ Đông, còn trông chờ ỷ lại vào hỗ trợ của nhà nước.

 

Diện tích cây lâu năm toàn Thành phố năm 2016 tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2015. Nhóm cây ăn quả đạt 7.112 ha, tăng 8,8%, chỉ có 2 loại cây ăn quả có diện tích giảm là cây xoài 394 ha giảm 6,5%; chuối 3.342 ha, giảm 0,8%, còn lại đều tăng so với cùng kỳ năm 2015 như: thanh long 109 ha, tăng  67,3%; cam, quýt và các loại quả có múi khác 5.546 ha tăng 23,5%; chè 3.365 ha, tăng 17%...

 

Trong năm 2016, toàn Thành phố đã trồng mới được 17 ha xoài; 455 ha chuối; 241 ha cam; 652 ha bưởi....

 

Sản lượng cây lâu năm trên địa bàn thành phố nhìn chung đều tăng: thanh long 685 tấn, tăng 48,8%; dứa 2.875 tấn, tăng 19%; cam 8.169 tấn, tăng 23,8%...riêng 2 loại cây ăn quả giảm nhẹ là nhãn 22.669 tấn, giảm 1,6%; vải 9.652 tấn, giảm 5,5% so với cùng kỳ năm 2015.
 


Hải Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật