Hà Nội: Thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm đều tăng (13:15 11/07/2017)


HNP – Cục Thống kê Hà Nội cho biết, 6 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước của Hà Nội đạt 102.490 tỷ đồng, bằng 50,1% dự toán năm, tăng 18,2% so cùng kỳ; chi ngân sách nhà nước 26.884 tỷ đồng, đạt 34,4% dự toán, tăng 16,6%.


Cao nhất trong thu ngân sách là thu nội địa với 92.331 tỷ đồng, đạt 49,7% dự toán, tăng 17,4% so cùng kỳ. Tiếp đến là thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 8.559 tỷ đồng, đạt 49,8% dự toán, tăng 19,8% và thu từ dầu thô 1.600 tỷ đồng, đạt 88,9% dự toán, tăng 67,3%.


Trong tổng thu nội địa, thu từ các khu vực đều tăng cao so với cùng kỳ, chỉ có khu vực doanh nghiệp nhà nước Trung ương là thấp hơn. Nguyên nhân do hiệu quả hoạt động của nhiều doanh nghiệp Nhà nước chưa đạt như dự kiến, vẫn phải bù lỗ các năm trước, số thuế thu nhập doanh nghiệp nộp giảm so cùng kỳ. Cụ thể: thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước Trung ương 17.699 tỷ đồng, đạt 31,4% dự toán, giảm 9,2% so cùng kỳ; khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương 1.483 tỷ đồng, đạt 56,3% dự toán, tăng 27,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 11.726 tỷ đồng, đạt 47,6% dự toán, tăng 21,3%; khu vực ngoài nhà nước 18.461 tỷ đồng, đạt 52,9% dự toán, tăng 25,1% so cùng kỳ.

Đối với chi ngân sách, chi hoạt động sự nghiệp thường xuyên 15.688 tỷ đồng, đạt 37,3% dự toán tăng 18,1% so cùng kỳ; chi đầu tư phát triển 11.185 tỷ đồng, đạt 33,4% dự toán, tăng 14,4%. Hoạt động chi thường xuyên gồm: chi cho giáo dục đào tạo và dạy nghề 5.250 tỷ đồng, tăng 15,1% so cùng kỳ; chi sự nghiệp dân số y tế và gia đình 1.677 tỷ đồng, đạt 48,3% dự toán, tăng 36,5% so cùng kỳ; chi các hoạt động kinh tế 1.489 tỷ đồng, tăng 18,6% so cùng kỳ; chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể 3.153 tỷ đồng, tăng 11,2%.

Ngay từ đầu năm, các cấp các ngành đã triển khai đồng bộ các giải pháp để tạo nguồn thu ngân sách ổn định, vững chắc. Đồng thời, Thành phố cũng chỉ đạo các đơn vị thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chi ngân sách các cấp; quản lý, điều hành chi ngân sách bám sát dự toán được HĐND Thành phố giao. Vì vậy, qua 6 tháng đầu năm, thu chi ngân sách nhà nước của thành phố Hà Nội đều tăng so với cùng kỳ.


Thế Hiển


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật