Hà Nội: Thu ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2017 tăng (14:55 09/11/2017)


HNP –  Theo số liệu báo cáo của Cục Thống kê Hà Nội, kinh tế trên địa bàn Thành phố Hà Nội có những dấu hiệu chuyển biến tích cực, tổng thu ngân sách nhà nước tháng Mười ước thực hiện 20.810 tỷ, lũy kế 10 tháng ước thực hiện 147.511 tỷ, tăng 13,2% so với cùng kỳ.


Tỷ lệ các nguồn thu 10 tháng qua cụ thể như sau: thu từ dầu thô đạt 1.874 tỷ, tăng 28,3% so với cùng kỳ; thu nội địa đạt 145.637 tỷ, tăng 13,1%. Trong tổng thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước Trung ương đạt 32.371 tỷ đồng, giảm 4,7% so với cùng kỳ; thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 2.083 tỷ đồng, tăng 16,3%; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 19.889 tỷ đồng, tăng 22,6%; từ thuế thu nhập các nhân đạt 15.150 tỷ đồng, tăng 21,4%; thu tiền sử dụng đất đạt 24.341 tỷ đồng, tăng 13,5%...
 
Cùng với hoạt động thu chi ngân sách, 10  tháng qua, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã nỗ lực sử dụng các biện pháp huy động vốn. Nguồn vốn này đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, khách hàng, các nhu cầu đầu tư khác và thanh khoản của các tổ chức tín dụng. Theo đó, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng tháng 10 ước đạt 2.557 nghìn tỷ đồng, tăng 1,2% so với tháng trước. Trong đó, riêng tiền gửi đạt 2.411 nghìn tỷ đồng; phát hành giấy tờ có giá đạt 145 nghìn tỷ; tăng 1,2% và 0,2% so với tháng trước.
 
Thêm vào đó, hoạt động tín dụng tăng trưởng khá, tổng dư nợ cho vay tháng 10 ước đạt 1.553 nghìn tỷ đồng, bao gồm 595 nghìn tỷ dư nợ cho vay ngắn hạn và 958 nghìn tỷ dư nợ cho vay trung và dài hạn, tăng 1,4% và 1,1% so với tháng trước. Chia theo mục đích, dư nợ cho vay đạt 1.348 nghìn tỷ đồng, dư nợ cho vay đầu tư đạt 205 nghìn tỷ đồng. Chia theo chương trình, dự nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm 6,2%, cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 30,4%; cho vay bất động sản chiếm 6,8%; cho vay xuất khẩu chiếm 8,5%; cho vay tiêu dùng chiếm 7,7%... 
 
Hiện nay, thị trường chứng khoán Việt Nam có những diễn biến tích cực, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết 10 tháng qua được dự báo có mức tăng trưởng mạnh mẽ làm tâm lý các nhà đầu tư ổn định, thanh khoản thị trường liên tục cải thiện qua các phiên giao dịch.
 
Tổng số doanh nghiệp niêm yết trên 2 sàn chứng khoán của Hà Nội trong 10 tháng qua là 1.021 doanh nghiệp với giá trị niêm yết đạt 341.562 tỷ đồng, tăng 42,4%% so với đầu năm. Giá trị vốn hóa toàn thị trường tiếp tục tăng mạnh và đạt 726.417 tỷ đồng.
 
Thị trường cổ phiếu niêm yết (HNX) có 378 doanh nghiệp, trong tháng 10, khối lượng giao dịch đạt 521 triệu CP, với giá trị chuyển nhượng đạt 7.044 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm, khối lượng giao dịch đạt 10.785 triệu CP được chuyển nhượng, giá trị chuyển nhượng đạt 116.144 tỷ đồng, tăng 15% về khối lượng và 7,9% về giá trị so cùng kỳ năm trước.
 
Còn lại là thị trường giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết (Upcom) với 643 doanh nghiệp, khối lượng giao dịch trong tháng 10 đạt 193 triệu CP, giá trị giao dịch đạt 4.026 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm, khối lượng giao dịch đạt 2.173 triệu CP được chuyển nhượng, giá trị chuyển nhượng đạt 37.378 tỷ đồng, tăng 33,6% về khối lượng và 58,2% về giá trị so cùng kỳ năm trước.
 

N.H


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật