Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
2681 Thủ tục 139: Giảm thuế Thu nhập cá nhân đối với đối tượng nộp thuế mắc bệnh hiểm nghèo. (TTHC Mức độ 2)

Cục thuế Hà Nội

2682 Thủ tục 140: Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với cá nhân là đối tượng cư trú nước ngoài. (TTHC mức độ 2)

Cục thuế Hà Nội

2683 Thủ tục 141: Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với cá nhân nước ngoài là đối tượng cư trú của Việt Nam được hưởng các quy định miễn, giảm thuế đối với thu nhập quy định tại các Điều khoản thu nhập từ phục vụ Chính phủ, thu nhập của sinh viên, học sinh học nghề và thu nhập của giáo viên, giáo sư và người nghiên cứu. (TTHC Mức độ 2)

Cục thuế Hà Nội

2684 Thủ tục 142: Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với vận động viên và nghệ sĩ là đối tượng cư trú của nước ngoài có thu nhập từ biểu diễn văn hoá, thể dục thể thao tại Việt Nam. (TTHC Mức độ 2)

Cục thuế Hà Nội

2685 Thủ tục 143: Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với nhà thầu nước ngoài thực hiện chế độ kế toán VN, có thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh. (TTHC Mức độ 2)

Cục thuế Hà Nội

2686 Thủ tục 144: Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với nhà thầu nước ngoài thực hiện chế độ kế toán VN, có thu nhập từ hoạt động ngành nghề độc lập. (TTHC Mức độ 2)

Cục thuế Hà Nội

2687 Thủ tục 145: Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán VN, có thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập. (TTHC Mức độ 2)

Cục thuế Hà Nội

2688 Thủ tục 146: Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán VN, có thu nhập từ vận tải hàng không. (TTHC Mức độ 2)

Cục thuế Hà Nội

2689 Thủ tục 147: Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán VN, có thu nhập khác. (TTHC Mức độ 2)

Cục thuế Hà Nội

2690 Thủ tục 148: Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với hãng vận tải nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán VN, có hoạt động vân tải quốc tế giữa cảng biển Việt Nam và nước ngoài. (TTHC Mức độ 2)

Cục thuế Hà Nội

Tổng số 2714 Thủ tục / 272 Trang

Trang :