Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
101 Xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu (TTHC mức độ 1)

Sở Văn hóa và Thể thao

102 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

103 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động mô tô nước trên biển (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

104 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động billards & snooker (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

105 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

106 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

107 Cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

108 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

109 Cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

110 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

Tổng số 2696 Thủ tục / 270 Trang

Trang :