Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

2 Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

3 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

4 Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

5 Kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

6 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

7 Xác nhận nội dung quảng cáo và đăng ký hội thảo phân bón (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

8 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

9 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

10 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Tổng số 2714 Thủ tục / 272 Trang

Trang :