Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
31 Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

32 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ trong trường hợp CCHND bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp CCHND (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

33 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ (trường hợp bị hư hỏng hoặc bị mất) (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

34 Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất, hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

35 Công bố cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

36 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

37 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (TTHC mức độ 3)

Sở Y tế

38 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (TTHC mức độ 3)

Sở Y tế

39 Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

40 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (TTHC mức độ 3)

Sở Y tế

Tổng số 2654 Thủ tục / 266 Trang

Trang :