Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
41 Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chẩn đoán hình ảnh, phòng X quang thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

42 Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế xã (TTHC mức độ 3)

Sở Y tế

43 Công bố đủ điều kiện hoạt động đối với cơ sở dịch vụ xoa bóp (massage) thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

44 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

45 Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

46 Công bố đủ điều kiện hoạt động đối với cơ sở dịch vụ thẩm mỹ thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

47 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (TTHC mức độ 3)

Sở Y tế

48 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (TTHC mức độ 3)

Sở Y tế

49 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (TTHC mức độ 3)

Sở Y tế

50 Cấp giấy phép hoạt động đối với nhà hộ sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (TTHC mức độ 3)

Sở Y tế

Tổng số 2654 Thủ tục / 266 Trang

Trang :