Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
71 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

72 Tiếp nhận Hồ sơ Đoàn người thực hiện quảng cáo (TTHC mức độ 1)

Sở Văn hóa và Thể thao

73 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 20.000 bản trở lên (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

74 Cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

75 Thẩm định, phê duyệt nội dung và dán tem nhãn lưu hành máy trò chơi điện tử có cài đặt chương trình trả thưởng dành cho người nước ngoài và thiết bị chuyên dùng cho trò chơi ở sòng bạc (Sau khi Bộ VHTTDL có văn bản xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu hàng hóa, danh mục hàng hóa nhập khẩu và được cơ quan Hải quan cho tạm giải phóng hàng) (TTHC mức độ 1)

Sở Văn hóa và Thể thao

76 Phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

77 Phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

78 Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa và Thể thao (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

79 Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

80 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động vũ đạo giải trí (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

Tổng số 2697 Thủ tục / 270 Trang

Trang :