Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu đăng ký giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của thương nhân sản xuất, nhập khẩu (trong thời gian Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá) (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

2 Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá đối với sản phẩm sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của thương nhân sản xuất, nhập khẩu (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

3 Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân sản xuất, chế biến thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương (TTHC mức độ 3)

Sở Công thương

4 Kiểm tra và cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương (TTHC mức độ 3)

Sở Công thương

5 Thông báo thực hiện khuyến mại (TTHC mức độ 3)

Sở Công thương

6 Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

7 Thủ tục: Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

8 Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

9 Thủ tục: Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

10 Thủ tục: Kiểm tra và cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp Huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

Tổng số 98 Thủ tục / 10 Trang

Trang :