Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
51 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

52 Thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông (bao gồm cả trường trung học phổ thông chuyên; trường phổ thông dân tộc nội trú và trường THPT có nhiều cấp học trong đó có cấp THPT) (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

53 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

54 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

55 Sáp nhập, chia, tách trường Trung cấp sư phạm (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

56 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông (bao gồm cả trường trung học phổ thông chuyên; trường phổ thông dân tộc nội trú và trường THPT có nhiều cấp học trong đó có cấp THPT) (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

57 Giải thể trường trung học phổ thông (bao gồm cả trường Trung học phổ thông chuyên; trường Phổ thông dân tộc nội trú và trường THPT có nhiều cấp học trong đó có cấp THPT) (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

58 Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

59 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

60 Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại (TTHC mức độ 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tổng số 2649 Thủ tục / 265 Trang

Trang :